top of page

Evaluatie

Evaluatie

DRAFT 1.0

9 april 2021

Vandaag heb geluisterd naar een marketeer die reflecteerde, evalueerde, wat er de afgelopen verkiezingscampagne was gebeurd. Zelf reflectie en evaluatie is altijd goed, maar het blijft de slager die zijn eigen vlees keurt. Het is altijd goed om ook een externe evaluatie te te laten verrichten. Dat doen wij op het eiland bijna nooit. (En daarom leren wij te weinig.)

Wat als een vanzelfsprekendheid wordt gepresenteerd, is dat verkiezingscampagne een marketingcampagne is met partijen als aanbieders van een product en kiezers als consument. Maar dat is politiek niet, maar is het verworden tot marketing.Bij de evaluatie van de campagne werden er slimme links gelegd met ontwikkelingen in het buitenland, bijvoorbeeld de VS. Het argument was dat toch de zittende macht het te verduren kreeg van de ontevreden massa. Deze groep was ook erg vergroot door mensen die economisch en daardoor ook sociaal werden geraakt door de pandemie. Het is zekere een factor.

Maar het wel wat ik vaak zie, externe attributie; het plaatsen van de schuld buiten de persoon zelf. Nu is het bij ons een cultuur iets; het mes snijdt ons. Het gevaar is voor de handliggend, wij zien niet wat wij zelf beter hadden kunnen doen, met als gevolg dat wij heel weinig leren.

Kijk nu naar het beleid van de afgelopen vier jaar. Waar is de evaluatie?

Bij corporations is het niet anders. Ja, de jaarrekeningen zijn wettelijk vereist. De strategieën les ik af van het draag. Natuurlijk is de strategie niet openbaar. Aan het gedrag zie ik ook strategiewijzigingen, maar vaak is dat reactief (door veranderingen in de omgeving opgelegd), ad-hoc en zijn het pilots die niet verder worden uitgerold. Dus ik twijfel of er wel een evaluatie is van de strategie van de corporation.

Helaas gaan wij het hiermee niet redden.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page