top of page

Een vooruitblik op het webinar met Jurgen Arvelo

Een vooruitblik op het webinar met Jurgen Arvelo

 

DRAFT 4.0

 

14 december 2023

 

Het is met groot genoegen dat ik aankondig dat ik op 15 december in gesprek zal gaan met onder anderen mediaman, Jurgen Arvelo, tijdens ons aankomende webinar. Tijdens dit gesprek zullen we een breed scala aan onderwerpen bespreken, waarbij we dieper ingaan op zowel mondiale als lokale kwesties. Hieronder vind je een voorproefje van de onderwerpen die aan bod zullen komen:

We zullen ingaan op politieke vraagstukken op zowel internationaal als regionaal niveau. Onderwerpen variëren van wereldorde en globalisering tot het concept van een nieuw sociaal contract. Ook zullen we de recente trend van verschuivingen naar rechts in verschillende landen, waaronder Nederland en Argentinië, bespreken.

Hij zal zijn inzichten delen over enkele wereldgebeurtenissen. Van opmerkelijke momenten, zoals de herverkiezing van Xi Jinping in China, tot historische gebeurtenissen zoals de toetreding van Finland tot de NAVO. We zullen ook stilstaan bij belangrijke aankondigingen, zoals het einde van de wereldwijde noodtoestand voor Covid-19 volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (HO), en de formele oorlogsverklaring van Israël aan de Palestijnse militantengroep Hamas.

Op lokaal niveau zullen we thema’s behandelen zoals de evolutie van de relatie met Den Haag, mogelijke verkiezingen op Curaçao in 2025, lopende parlementaire enquête en de sociale dynamiek op het eiland. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de vergrijzing van de bevolking, armoede, ongelijkheid en de normalisatie van de relatie met Venezuela.

Een ander fascinerend onderwerp dat we zullen verkennen, is de regionale spanning rond Guyana. Deze kwestie heeft aanzienlijke geopolitieke implicaties en zal ongetwijfeld waardevolle inzichten opleveren.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit stimulerende gesprek op 15 december. Samen met Jurgen Arvelo hopen we een begrip te bieden van de complexe wereld waarin we leven. Tot dan!

 

 

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page