top of page
Search
  • _

Een Nieuw Sociaal Contract; Tijd voor verandering

Een Nieuw Sociaal Contract―Tijd voor verandering

DRAFT 4.0

2 september 2024

Steeds vaker hoor ik de term “sociaal contract” vallen. In Nederland schreef Pieter Omtzigt er een boek over en startte zelfs een politieke beweging met die naam. Hier op het eiland lijkt deze term echter geen weerklank te vinden. Ik besloot eens elders te kijken om te ontdekken hoe het gesteld is met dit concept. In mijn zoektocht werd duidelijk dat Omtzigt in Nederland al vroeg met dit idee bezig was. Ook viel op dat de Verenigde Naties, vooral de secretaris-generaal, nu spreekt over een nieuw sociaal contract dat na de pandemie aan de orde is en waarin inclusie en het oplossen van ongelijkheid een sleutelrol spelen. Dit wordt gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2030 bereikt moeten worden. Zelfs het World Economic Forum heeft het over een nieuw sociaal contract. Het huidige sociale contract waarop onze samenleving is gebaseerd, is ontstaan in de naoorlogse periode en voldoet niet meer aan de huidige behoeften, volgens het WEF. Ik presenteerde het concept in 2022 (Goede, 2022).

De vraag is: wat houden deze nieuwe sociale contracten in? En waarom is het hoog tijd dat ook op Curaçao het concept van een nieuw sociaal contract serieus wordt genomen?

Een nieuw sociaal contract zou kunnen bijdragen aan een meer rechtvaardige welvaart. Het moet gebaseerd zijn op cruciale principes, waaronder stakeholder kapitalisme, vaardigheidsontwikkeling, economische zekerheid en de overgang naar netto nuluitstoot. Het wordt steeds duidelijker dat het huidige systeem niet langer voldoet aan de behoeften van onze snel veranderende wereld.

Het is essentieel dat het intellectuele en maatschappelijke discours op Curaçao evolueert om het concept van een nieuw sociaal contract te omarmen. Dit nieuwe contract moet betrekking hebben op de relatie tussen burger en staat, tussen burgers onderling, tussen de mensheid en de planeet, en zelfs tussen de mensheid en machines.

Inclusie, gelijkheid, duurzaamheid en eerlijkheid moeten de hoekstenen vormen van dit nieuwe contract. We moeten ons afvragen hoe we samen kunnen bouwen aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, waarin we duurzaam omgaan met onze omgeving en waarin technologische vooruitgang ons niet vervreemdt van onze menselijkheid.

Het is tijd om het roer om te gooien en een nieuwe visie te omarmen. Een visie waarin we bewust nadenken over hoe we onze samenleving vormgeven, welke waarden we koesteren en welk pad we inslaan (Goede, 2020). Laten we ons niet langer vastklampen aan verouderde structuren die niet meer voldoen. Laten we in plaats daarvan bouwen aan een nieuw sociaal contract dat onze toekomstige generaties recht doet en onze samenleving veerkrachtig en welvarend maakt.

Laten we deze kans omarmen en beginnen met het gesprek over een nieuw sociaal contract op Curaçao. Het is een reis die we samen moeten maken, met een focus op inclusiviteit, duurzaamheid en een eerlijke toekomst voor iedereen.

References

Goede, M. (2020). Vision Curacao 2030, version 5.0. Retrieved from www.academia.edu: https://www.academia.edu/43409840/Vision_Curacao_2030_version_5_0

Goede, M. (2022). Society 5.0 is a new social contract. Retrieved from www.academia.edu: https://www.academia.edu/72226386/Society_5_0_is_a_new_social_contract

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page