top of page

Een land in Latijns Amerika

Een land in Latijns Amerika

DRAFT 2.0

29 augustus 2022

Na het bestuderen van een aantal Laijns Amerikaanse landen ontstaat het volgende framework.

Het zijn onafhankelijke republieken met een presidentieel stelsel, die in het kielzog van de Franse revolutie zijn ontstaan, na een onafhankelijkheidsoorlog tegen het moederland, in de meest gevallen Spanje, in het begin van de negentiende eeuw. De achterstand van de oorspronkelijke bewoners is enorm. Net als de achterstand van afstammelingen van de slaven. Dit terwijl tijdens de onafhankelijksstrijd alle groepen zij aan zij hebben gevochten en de hoop was dat er een meer egalitaire samenleving zou ontstaan. Al gauw ontstond er een lokale elite met onevenredig meer macht. Vaak is deze tegenstelling ook terug te zien in rijk delen en arme delen van het land. In verstedelijking en daarom heen arme sloppenwijken. In sommige landen ontstonden kolonies van andere nationaliteiten, bijvoorbeeld, Italianen, Portugezen en Duitsers. Al gauw ontstond er een klassenstrijd, waarin het leger werd ingezet en het guerilla pad werd ingeslagen en er periodes van burgeroorlog voor kwamen. In deze context ontstond ook de drugshandel. In dit geheel speelt de Katholieke kerk een rol. Ook binnen de kerk is vaak ook de tweedeling waar te nemen. Een andere factor is de Amerikaanse invloed, dat zich geconcentreerd op het Amerikaanse belang. De onrust in het land en het gebrek aan perspectief leidt tot grote migratiestromen met de buurlanden en verder afgelegen landen. Het resultaat is een al eeuwen durende strijd om een rechtvaardigere samenleving. In het huidige tijdvak wordt het neoliberale pad naar die samenleving ingewisseld voor een meer linkse koers.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page