top of page

Een duurzaam ziekenhuis

Een duurzaam ziekenhuis

DRAFT 2.0

3 juli 2022-07-02

Wat zijn de termen die ik hoorde in een discussie over de gezondheidszorg, met name het nieuwe ziekenhuis, tussen beleidsmensen en (financiële) adviseurs afkomstig uit de accountancy en het bedrijfsleven?

De financiële mensen hebben het over het verschil tussen verduurzamen, verbeteren, maximalisatie en productiviteit. Verduurzaming van de exploitatie van CMC gelijk is aan kostenvermindering; het budget van CMC moet met x procent omlaag, dit zou leiden tot verduurzaming van de exploitatie van het ziekenhuis. De beleidsmensen willen zicht hebben over de productiviteit en inefficiëntie. De discussie vindt plaats in het kader van het introduceren van een digitaal dashboard. Er is een dashboard dat wordt gehanteerd door de Pan American Health Organization (PAHO), dat nadruk legt op productiviteit en efficiëntie, en het ziekenhuis heeft reeds een in Nederland ontwikkelt systeem, dat volgens de financiële mensen voldoende informatie geeft voor het nemen van strategische beslissingen. Volgens beleid levert het huidige systeem slechts financiële informatie voor beslissing op het gebied van bijvoorbeeld billing, baten en lasten.

Het gaat om termen als: duurzaam en verduurzamen, productiviteit en efficiëntie. Over duurzaamheid heb ik had al gehad, men bedoelt waarschijnlijk: het vermogen om slijtage of verval te weerstaan en langdurig mee te gaan. En niet: geproduceerd of verkregen zijn op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast. Verduurzamen wordt vast bedoelt: behouden, bewaren, behoeden, maar dan wel van de financiën van het ziekenhuis. Productiviteit is hoeveel output met een eenheid input kan worden geproduceerd. Bijvoorbeeld: hoeveel patiënten ziet een specialist op een dag? Efficiëntie is het bereiken van zoveel mogelijk, met zo weinig mogelijk middelen.

Het geeft aan dat de gezondheidszorg dat een geleverd werd door het maatschappelijk middenveld is gekoloniseerd door het marktdenken. Dat de zorg en voor patiënten op een andere plaats staat dan de eerste plaats. Maar ook dat duurzaamheid in de zin van het milieu niet hoog staat in de discussie.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page