top of page

Een alarmerend beeld van de gevolgen van toerisme

Een alarmerend beeld van de gevolgen van toerisme

DRAFT 3.0

22 juni 2023

In de afgelopen tijd zijn er drie berichten geweest die mijn aandacht trokken en mij aan het denken zetten. Het eerste bericht, gepubliceerd in The Guardian, onthult dat stranden in het Caribisch gebied steeds meer in handen komen van investeerders in hotels. Lokale bewoners hebben steeds meer moeite om toegang te krijgen tot ‘hun’ stranden. Dit roept vragen op over de politieke besluitvorming rondom deze ontwikkelingen en de impact ervan op de lokale bevolking (Mohammed, 2023).

Daarnaast hebben verenigde eigenaren van appartementen in Casha gemeld dat ze steeds moeilijker huurders uit Nederland kunnen vinden. Deze moeilijkheid kan deels worden toegeschreven aan de stijgende ticketprijzen (Casha bezorgd over hoge ticketprijzen, 2023). Dit roept de vraag op hoe kwetsbaar onze economie is, aangezien deze grotendeels afhankelijk is van het toerisme. Het feit dat de economie vrijwel uitsluitend rust op deze ene sector, maakt ons zeer kwetsbaar.

Tot slot hebben duikscholen gemeld dat het niet goed gaat met ons koraal. Het duiken is een belangrijk onderdeel van ons toerisme, maar het feit dat ons koraal in gevaar is, werpt een schaduw over deze sector. Dit is zorgwekkend, aangezien het duiktoerisme een groot deel van onze bezoekersaantallen vertegenwoordigt (Hendriksen, 2023).

Dacht dat ik het had gehad of ik stuit in de op het artikel dat meldt gemiddelde kamerbezetting daalt maar het lamerprijs stijgt, volgens de Chata (Hotelkamers worden duurder; Chata: Stijging van ruim 8%, 2023). Dat kan want wij lopen al decennia achter in de regio wat kamerprijzen betreft.

Al met al ontstaat er een verontrustend beeld over de staat van het toerisme op ons eiland. De prijs die wij als bevolking betalen voor deze sector lijkt bijna onbetaalbaar te worden. Het is van groot belang dat we ons bewust worden van de gevolgen van deze ontwikkelingen en dat er actie wordt ondernomen om de negatieve effecten te verminderen.

Deze berichten laten zien dat er dringend behoefte is aan een breder perspectief op toerisme en een meer duurzame aanpak. Het is van belang dat we ons toerismebeleid heroverwegen en streven naar een evenwicht tussen economische groei, sociale rechtvaardigheid en milieubehoud. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat toerisme een positieve en duurzame bijdrage levert aan onze samenleving.

References

Hendriksen, K. (2023, June 12). Duikscholen slaan alarm: ‘Hoe lang kunnen we nog duiken op Curaçao?’. Retrieved from caribischnetwerk.ntr.nl: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2023/06/12/duikscholen-slaan-alarm-hoe-lang-kunnen-we-nog-duiken-op-curacao/#:~:text=op%20de%20nieuwsbrief-,Duikscholen%20slaan%20alarm%3A%20'Hoe%20lang%20kunnen%20we%20nog%20duiken%20op,'&text=De%20duikscholen%20op%20Cura%

Hotelkamers worden duurder; Chata: Stijging van ruim 8%. (2023, juni 21). Antilliaans Dagblad, p. 5.

Mohammed, K. (2023, June 6). What’s the Caribbean without its beaches? But the people are losing access to them. Retrieved from www.theguardian.com: https://www.theguardian.com/global-development/2023/jun/06/caribbean-beaches-public-access-development-transparency-engagement

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page