top of page

Drie issues

Waarden en moord

Ja, de waarde en normen zijn erg achteruit gegaan. Ik denk zelf dat de enige waarde die nog telt is geld. Alles wat ik geld uitgedrukt kan worden heeft waarde. En goed stikt niet en zoiets als foutgeld bestaat niet. Een drugsbaron is net zoveel waard als zijn bankrekening. Een hotelier is net zoveel waard als zijn saldo. Er is geen verschil tussen een drugsbaron en een hotelier, behalve dat de baron een spannender leven leidt.

Ook het leven wordt in geld uitgedrukt: wat kost het om iemand te vermoorden? Wat kost een levensreddende operatie? Wat kost het om een moord op te lossen?

Ik denk aan een flink aantal moorden die nog niet zijn opgelost en we verder ets van horen: het jonge stel dat bij Bullenbaai is afgemaakt, de DJ die is geliquideerd, die drugsverslaafde die ook is omgelegd, die jonge man op Santa Katharina die in zijn rug is geschoten, maar ook die man die door de politie bij de snek is doodgeschoten. Wat is hun leven waard?

Kleine ondernemer

Nelson Pierre heeft met zijn analyse van 4 juni 2014 gelijk. In het kort komt zijn verhaal hier op neer. De economie van Curacao komt voor 60% neer op de overheid. Tel de payrol van de overheid, de overheidsNV's en de gesubsidieerde instellingen. In die zin is het gewoon een vorm van socialisme. De economie staat stil en er is een neo-liberaal discours, maar echt kapitalisme, lees marktwerking, is er niet. Hij stelt dat de economie weer gaat lopen als de overheidsNV's weer gaan investeren, want de tijd heeft geleerd dat kapitalisten niet echt investeren. Natuurlijk kun je het verhaal nuanceren, maar in grote lijnen staat zijn verhaal.

Wat ik wel wil toevoegen dat zijn verhaal is gefocust op de grote jongens. De markt werkt niet vooral omdat de kleinere jongens bijna niet aan de bak komen. Er is onvoldoende aandacht voor kleine ondernemers: ze komen moeilijk aan kapitaal, vergunningen is een martelgang en belasting en sociale lasten zijn een drama. En laat ik niet vergeten dat internetoplossingen als Paypal niet bestaan voor deze groep, terwijl dit juist export zou kunnen bevorderen. Zo krijgen we natuurlijk de economie niet aan de praat.

Dick Drayer en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken

Op 4 juni 2014 wijst Drayer mij op de persconferentie van de dag ervoor. Het blijkt dat de spanning tussen de minister president en de media blijven oplopen. Drayer stelt namens de media een vraag aan Timmermans of hij op de hoogte is van het feit dat de premier de media steeds meer beperkingen oplegt. Hopelijk gaan we nu allemaal normaal doen.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page