top of page

Dialoog over de (onze) werkelijkheid

Dialoog over de (onze) werkelijkheid

DRAFT 3.0

15 mei 2026

Waarom dialoog? En wat zijn de gevolgen van geen dialoog? De vraag of de werkelijkheid een sociaal construct is, is een filosofische kwestie die al millennia wordt besproken. Sommige filosofen betogen dat onze waarneming van de wereld sterk beïnvloed wordt door de cultuur en de taal waarin we zijn gesocialiseerd, en dat deze factoren onze perceptie van de werkelijkheid vormen. Anderen betogen dat er een objectieve werkelijkheid bestaat die onafhankelijk is van onze waarnemingen.

Wij kunnen ervan uitgaan dat de werkelijkheid in zekere mate een sociaal construct is, dan betekent dit dat onze perceptie van de wereld inderdaad afhankelijk is van de informatie die we verzamelen uit onze omgeving, inclusief wat we lezen, zien en horen van anderen. Dit kan betekenen dat verschillende individuen verschillende percepties van de werkelijkheid hebben, afhankelijk van hun achtergrond, ervaringen en sociale context.

Als iedereen zijn eigen werkelijkheid heeft gecreëerd in zijn sociale bubbel, kan dit leiden tot conflicten en misverstanden in de samenleving. Een mogelijke manier om hiermee om te gaan is door een gemeenschappelijke basis te vinden van gedeelde feiten en overtuigingen. Dit kan worden bereikt door open communicatie en dialoog―liefst in de openbare ruimte―waarbij verschillende perspectieven worden gehoord en besproken. Het helpt ook om te erkennen dat er verschillende manieren zijn om de werkelijkheid te ervaren en dat er niet altijd één juist antwoord is. Het is belangrijk om respect te hebben voor de diversiteit van meningen en perspectieven in een samenleving, terwijl we tegelijkertijd streven naar een gemeenschappelijke basis van kennis en begrip; noem het maar visie.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page