top of page
Search
  • _

Democratie 3.0 en het verre Oosten

Nu vind ik democratie een dogma.  Minder democratie bestaat ook. Sterker nog Singapore en China hebben dankzij dit systeem hun bevolking enorm vooruit geholpen.

Maar is dit model ook toepasbaar elders?  Onderzoek op dit gebied wijst uit dat de cultuur gebaseerd op de leer van Confusius een belangrijke rol speelt.De leer van Confucius houdt (simpel gestelt) in:

Belangstelling voor de ander (de fundamentele morele deugd)

Het eren van je ouders

Correct gedrag

De ander behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden

Heersen met morele integriteit en welwillendheid. (http://www.omf.org/omf/nederland/azie_info/godsdiensten/chinese_godsdiensten/confucianisme)

Al deze principes zijn van belang, maar het respect voor ouders, en daaruit vloeit voort respect voor centraal gezag kennen andere landen minder.  En dit strookt ook minder met democratie 3.0.

Dus voor ons is democraie 3.0 het beste alternatief.  Maar er zijn een aantal noodzakelijke condities, niet alleen internet aansluiting voor iedereen, maar mensen moeten opgeleid en opgevoed zijn om met informatie om te gaan en er naar te handelen.  Ook dienen burgers besef te hebben van algemeen belang en sollidariteit.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page