top of page

Democratie 3.0

Na een vakantieperiode ben ik weer geland op Curacao 2.0. Normaal maak ik bewust of onbewust een vergelijking van hoe het was en hoe het nu is. Hoe het buitenland is en hoe Curacao is.  Deze keer nam ik niet de moeite.  Ik denk dat het is, omdat er hard gewerkt moet worden aan de voorwaarden voor verandering los van welke inhoud van de verandering dan ook.  En de belangrijkste voorwaarde is democractie 3.0.

Democratie 3.0 is, meer dan ooit een systeem waar de burger iets te melden heeft en het draait om het welzijn van de burger.  Het algemeen belang wel  te verstaan.  Dat is mogelijk vanwege web 3.0.  Op Curacao heb ik het gevoel dat web 3.0 wordt gebruikt om ons terug te werpen naar een democratie 1.0.

Zonder te willen gaan vergelijken laat ik hier zien hoe in Nederland een groep jongeren van de generaties Y en Z het doen.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page