top of page

De werkelijkheid van onze gezondheidzorg

De werkelijkheid van onze gezondheidzorg

DRAFT 3.0

18 mei 2023

Het spreekwoordelijke inkt is nog niet opgedroogt van mijn schrijven over de werkelijkheid die een sociale constructie is dat in dialoog kan worden geconstrueerd of Jan Sierhuis reageert met dat er geen tijd is voor dialoog en dat alle al duidelijk is.

Shonan, het zijn absolute crisisjaren. Er is tijd, noch aandacht en geld voor discussie en dialoog. Er moeten nu harde beslissingen worden genomen. Niet ons sterkste punt, zoals we zelf weten. Daar maak je geen vrienden mee. 'Pappen en nathouden' is ons nationale devies. Vooruitschuiven en hopen op een godswonder...

Wat moet gebeuren is bekend. Grootschalige belastinghervorming, pensioenen en gezondheidszorg. Investeren in onderwijs. Hervormen bestuurlijke organisatie: is te versnipperd en te verkokerd. Moderniseren LMA. Flexibiliseren arbeidsmarkt. Dit alles met twee doelen voor ogen: efficiënter en effectiever bestuur en diversificatie in de buitenlandse investeringen. Wie gaat het doen?

Wat mij triggert is zijn verwijzing naar de hervormingen in de gezondheidszorg en voor mij ligt de ochtend krant met als hoofdartikel “Overconsumptie zorg; Medische zork kost Curacao 13,4 procent van economie” (Overconsumptie zorg; Medische zork kost Curacao 13,4 procent van economie, 2023). Op Aruba is het 9 percent en beide landen zijn hoger 6,8 van de regio en de rijke landen scoren 7,8.

Dan tracht ik de persconferentie van de medisch specialisten weer voor de geest te halen en te begrijpen dat zij stellen dat het niet kan dat hun inkomen verder wordt verlaagd in het kader van de norminering topinkomens. Maar nog minder begrijp ik de reactie van mensen op mijn stelling dat wij dan maar afscheid moeten nemen van specialisten die niet kunnen rondkomen met een inkomen van een halfmiljoen per jaar. (Maar dan is het volgens mij ook duidelijk wat het inkomen van de top van de SVB niet meer dan een half miljoen kan zijn.) Misschien moeten wij het hebben van specialisten uit de regio. Wij schrijven toch de medische zorg in Colombia zeer hoog aan?

Ik probeer het voor mezelf simpel te stellen: Messi zal nooit hier voetballen voor een lokale club. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de nationale selectie in vrienschappelijke wedstrijd mocht spelen tegen Argentinië. Ook de Curaçaose jongens die met Feyenoord kampioen werden of bij ander Nederlandse clubs spelen zullen hier niet komen spelen voor lokale clubs. En of ze het blauw aantrekken is zeker niet afhankelijk zijn van wat ze er voor betaald krijgen. Het punt is wij kunnen specialisten boven het genoemde bedrag gewoon niet meer betalen, volgens mij. En er komen steeds argumenten bij. Vandaag hoorde ik nog twee. Wij hebben al een schaarste aan (verplegend) personeel. Dit personeel is een generalist en kan niet vervangen worden door een specialist uit bijvoorbeeld Nederland. Ons hospitaal IT-systeem is in het Nederlands en daar kan een Latino specialist niet zonder meer mee werken. Maar ook deze argumenten veranderen de realiteit niet: er is niet genoeg geld.

References

Overconsumptie zorg; Medische zork kost Curacao 13,4 procent van economie. (2023, mei 15). Antilliaans Dagblad, p. 1.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page