top of page

De vreemde tijden van 17 juli 2023! : Een samensmelting van zorgen en kansen

De vreemde tijden van 17 juli 2023: Een samensmelting van zorgen en kansen

DRAFT 3.0

18 juli 2023

Het is maandag 17 juli 2023 en er is iets opmerkelijks aan de hand in de wereld. Het gedrag van mensen bij alledaagse activiteiten zoals lopen, voetballen en autorijden lijkt vreemd. Vreemde auto-ongelukken en relationeel geweld nemen toe, terwijl het gedrag van dieren, van orca’s, walvissen tot otters, haaien, herten, wolven en beren, ook ongewoon lijkt. Bovendien worden we geconfronteerd met recordhoge temperaturen overal ter wereld, mislukte oogsten van riet en rijst, en stijgende prijzen van voedingsmiddelen en andere levensbenodigdheden. Te midden van deze uitdagingen blijft de medische technologie vooruit gaan, vragen ondernemers belachelijke prijzen voor eenvoudige producten en nadert de volgende verkiezing de kiezer. Wat zijn de alternatieven en welke resultaten kunnen we verwachten? Hier probeer ik de mogelijke oplossingen verkennen en de rol van jongeren, gepensioneerden en de voortdurende energietransitie bespreken, terwijl de wereldmacht zich verplaatst van west naar oost.

Het merkwaardige gedrag van mensen en dieren dat we tegenwoordig waarnemen, roept zorgen op. Auto-ongelukken en relationeel geweld kunnen wijzen op een grotere maatschappelijke onrust en psychologische spanningen. Deze uitdagingen moeten serieus worden genomen en aangepakt met behulp van betere veiligheidsmaatregelen, toegankelijke geestelijke gezondheidszorg en een cultuur van respect en empathie. Op dezelfde manier moeten we de vreemde gedragspatronen bij dieren onderzoeken en begrijpen. Het kan een indicatie zijn van veranderende ecosystemen, vervuiling of andere milieuproblemen die dringend aandacht vereisen.

Klimaatverandering en voedselcrises: De opwarming van de aarde heeft zijn tol geëist en de recordhoge temperaturen zijn daarvan het bewijs. De mislukte oogsten van riet en rijst wijzen op de kwetsbaarheid van ons voedselsysteem en de urgentie van duurzame landbouwpraktijken. Het is essentieel dat overheden, boeren en consumenten samenwerken om veerkrachtige en klimaatbestendige voedselbronnen te ontwikkelen. Daarnaast moeten we ons bewust worden van ons eigen consumptiegedrag en duurzame keuzes maken om voedselverspilling te verminderen en de druk op natuurlijke hulpbronnen te verminderen.

De voortdurende vooruitgang in medische technologie biedt hoop in deze verontrustende tijden. Het stelt ons in staat om ziekten beter te diagnosticeren en te behandelen, waardoor de kwaliteit van leven wordt verbeterd. Hoewel de ontwikkeling van nieuwe technologieën en behandelingen kosten met zich meebrengt, is het belangrijk dat deze betaalbaar en toegankelijk blijven voor iedereen. Overheden en regelgevende instanties moeten samenwerken met de medische industrie om eerlijke prijzen te waarborgen en ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten van essentiële zorg. Maar het belangrijkste is preventie bevorderen door het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Jongeren en gepensioneerden spelen een cruciale rol in het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Jongeren zijn de leiders van de toekomst en hun betrokkenheid bij politiek, milieubescherming en maatschappelijke kwesties is essentieel. Gepensioneerden kunnen putten uit hun levenservaring en wijsheid om te helpen bij het vinden van evenwichtige oplossingen. Door samen te werken, kunnen jongeren en gepensioneerden een krachtige kracht vormen die positieve verandering teweegbrengt.

Terwijl de wereldmacht zich verplaatst van west naar oost, zien we een verandering in geopolitieke dynamiek en economische invloed. Dit biedt zowel kansen als uitdagingen. Het is belangrijk dat deze machtsverschuiving gepaard gaat met een duurzame energietransitie, waarbij hernieuwbare energiebronnen de plaats innemen van fossiele brandstoffen. Door te investeren in schone energie kunnen we de klimaatverandering aanpakken en tegelijkertijd nieuwe economische kansen creëren.

Conclusie: Terwijl we geconfronteerd worden met merkwaardig gedrag bij mensen en dieren, klimaatverandering, stijgende prijzen en geopolitieke verschuivingen, is het essentieel dat we gezamenlijk actie ondernemen. De oplossingen liggen in een combinatie van betere veiligheidsmaatregelen, duurzame landbouw, toegankelijke medische zorg, betrokkenheid van jongeren en gepensioneerden, en een verschuiving naar schone energie. Alleen door samen te werken en vooruit te kijken, kunnen we een veerkrachtige toekomst creëren waarin de uitdagingen van vandaag succesvol worden aangaan en kansen worden benut voor een betere morgen.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page