top of page

De verstrengeling van crisis en collectieve bewustwording

De verstrengeling van crisis en collectieve bewustwording


DRAFT 4.0


8 oktober 2023


Op Curaçao lijkt er momenteel een complex samenspel van zaken plaats te vinden. De onrust binnen de voetbalbond FFK, het tumultueuze verloop bij de grootste verzekeringsmaatschappij Ennia, de opkomst van de e-gaming sector, en zelfs de opmerkelijke aankoop van het bordeel Campo Alegre door de regering, al deze kwesties concurreren om aandacht in het publieke debat. De diversiteit van deze kwesties weerspiegelt de complexiteit van het eiland en de uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd.

Laten we eens inzoomen op de situatie bij de voetbalbond FFK, aangezien deze als een microkosmos van bredere problemen kan dienen. De FFK verkeert momenteel in zwaar weer en staat bij wijze van spreken onder toezicht van de FIFA. De bond wordt geconfronteerd met meerdere uitdagingen, waaronder het normaliseren van het voetbal en het herstarten van de competitie die al geruime tijd stilligt. Financiële kwesties en de noodzaak om de statuten aan te passen, dragen bij aan de complexiteit van de situatie. Bovendien is het al geruime tijd geleden dat het nationale voetbalteam een wedstrijd heeft gewonnen, en het is voor mij onduidelijk wie momenteel de bondscoach is. Niet zo lang geleden behoorde Curaçao tot de snelst stijgende landen op de wereldranglijst van het voetbal. Nu heerst er ontevredenheid onder de clubs, en sommigen willen af van het nieuwe bestuur.

Deze situatie illustreert een patroon van zelfvernietiging dat lijkt voort te komen uit eigenbelang en deelbelangen, zonder aandacht voor het algemeen belang of hogere doelen. Het is een vasthouden aan conflicten tot het uiterste, bereid om alles op het spel te zetten om gezichtsverlies te voorkomen. Maar waarom? Is het de vrees voor persoonlijk verlies van status? Het blijft voor mij een raadsel.

Het tragische gevolg van dit egoïstische individualisme is dat alles achteruitgaat. Ondertussen blijft de bouwsector gestaag doorgroeien, maar de nieuwe gebouwen zijn vaak onbetaalbaar voor de steeds armer wordende bevolking van Curaçao. Dit heeft geleid tot een toestroom van buitenlanders die zich hier vestigen, terwijl veel Curaçaoënaars vertrekken.

Ondertussen ervaren we de andere kant van de klimaatverandering, met extreem hete en droge periodes die worden afgewisseld door zware regenval. Deze bedreiging van het collectieve welzijn zou ons kunnen dwingen onze ogen te openen en te beseffen dat individuele acties niet voldoende zijn. We moeten leren samenwerken en het collectieve belang boven het eigenbelang plaatsen.

De vraag is of wij deze collectieve dreiging als een kans zullen zien om onze gemeenschap te versterken en samen te werken aan een duurzamere toekomst. Het is een uitdaging die wij samen moeten aangaan, en het zou het begin kunnen zijn van een nieuw tijdperk van collectieve bewustwording op Curaçao.Miguel Goede

8 views0 comments

Comments


bottom of page