top of page

De US Dollar als Reserve Currency: Onder de Radar van Verandering

De US Dollar als Reserve Currency: Onder de Radar van Verandering DRAFT 3.0 13 juli 2023 Vandaag was ik onderdeel van een panel georganiseerd door VBC en de Centrale Bank. Dit heb ik ingebracht. De wereld verkeert in een transitie naar een nieuw tijdperk. Dit in het kader van de klimaatcrisis en ongelijkheid. Door de pandemie en de oorlog in Oekraïne is deze transitie in een stroomversnelling geraakt. Zowel de pandemie als de oorlog hebben een disrutive invloed gehad. Het opvallende is dat zelfs de meeste experts deze gebeurtenissen niet hebben zien aankomen. In deze context wordt de positie van de Amerikaanse dollar als reservevaluta wordt steeds vaker besproken in verschillende kringen. Een van de redenen hiervoor is de wens of het streven van de BRICS-landen om minder afhankelijk te worden van de dollar. Dit is mede ontstaan door het gebruik van het financiële systeem als middel voor sancties tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne. Tegenwoordig omvat oorlogsvoering niet alleen militaire acties, maar ook financiële en economische oorlogsvoering, evenals cyberoorlog. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden, omdat oorlogvoering niet alleen plaatsvindt wanneer er bommen vallen. Het financiële systeem vormt dus een strijdtoneel, of op zijn minst een politiek veld. Hoewel mijn analyse van de dollar niet afkomstig is van een econoom of financiële expert, zijn deze vakgebieden wel ondersteunend voor politicologen, governance-deskundigen en experts op het gebied van internationale betrekkingen en geopolitiek. Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand te zijn met de dollar en hebben we niets te vrezen. Momenteel wordt ongeveer 60% van de deviezenreserves in dollars aangehouden, in vergelijking met slechts 3% in de Chinese valuta, de renminbi, bijvoorbeeld. Volgens het artikel van Arslanalp et al (Arslanaps, 2022). zullen landen hooguit reserves aanhouden in enkele andere valuta. De dollar zal dus waarschijnlijk de dominante reservevaluta blijven. Echter, het is belangrijk om alert te blijven en veranderingen in de gaten te houden. Hier zijn we vaak niet zo goed in. Weinigen zagen bijvoorbeeld de financiële crisis van 2008 aankomen, evenals de pandemie en de inval in Oekraïne. Achteraf gezien waren er echter wel tekenen die sterk overeenkwamen met de definitie van een "zwarte zwaan"-gebeurtenis. Dit is een onvoorziene gebeurtenis in het bedrijfsleven met drie cruciale kenmerken: het was onmogelijk of bijna onmogelijk te voorspellen, de impact ervan is wijdverspreid en ernstig (sommige definities gebruiken zelfs de term "catastrofaal"), en het heeft meestal enorme gevolgen voor een bedrijf of een bredere sector. Een ander duiding is disruptive technology. Ontwrichtende technologie is een innovatie die de manier waarop consumenten, industrieën of bedrijven werken aanzienlijk verandert. Een ontwrichtende technologie veegt de systemen of gewoonten die het vervangt weg omdat het attributen heeft die herkenbaar superieur zijn. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van cryptocurrency die zich buiten het traditionele gezichtsveld afspelen. We hebben nog weinig kennis over wat de BRICS-landen doen op het gebied van hun eigen cryptocurrency. Daarnaast weten we nog niet genoeg over hoe het gaat met Bitcoin in El Salvador en De Centraal-Afrikaanse Republiek, nu zij Bitcoin als wettig betaalmiddel hebben geaccepteerd. Ik beschouw het alternatief voor de dollar ook als een disruptieve technologie. Dit betekent dat de verandering geleidelijk onder de radar plaatsvindt en ogenschijnlijk snel mainstream wordt. Een goed voorbeeld hiervan is de opkomst van kunstmatige intelligentie, zoals bij toepassingen zoals Chat GPT. Niemand had dit voorzien, maar toen het eind november 2022 werd gelanceerd, verspreidde het zich sneller dan welke applicatie dan ook, zelfs sneller dan TikTok. Recentelijk heeft Threads, een product van Meta, dit record overgenomen. Op het gebied van digitale valuta en nieuwe financiële technologieën zijn er concrete voorbeelden van hoe deze technologieën de traditionele financiële sector verstoren. Zo zien we bijvoorbeeld de opkomst van decentralized finance (DeFi) en blockchain-technologie, die de manier waarop financiële transacties worden uitgevoerd verandert. Deze ontwikkelingen tonen aan dat er mogelijk een verschuiving gaande is, zelfs als deze nog niet direct zichtbaar is in de statistieken. Met de verschuiving van het machtscentrum van het Westen naar het Oosten, met name naar China en India, in gedachten, is het belangrijk om de veranderingen op het gebied van digitale valuta en nieuwe financiële technologieën in de gaten te houden. Deze kunnen mogelijk invloed hebben op de rol van de dollar als reservevaluta, zij het op de lange termijn. Hoe hierbij in gedachten dat China anders denkt en handelt. Zo denken zeij veel langere termijn en cyclisch (in plaats van liniear). Daarom is het van belang om niet alleen te vertrouwen op de huidige statistieken en trends, maar ook oog te hebben voor de verstorende krachten die onder de oppervlakte aan het werk zijn. Hoewel de dollar op dit moment nog steeds de dominante reservevaluta is, is het cruciaal om de ontwikkelingen in de wereld van valuta en financiën nauwlettend te volgen. Alleen door alert te blijven en ons bewust te zijn van veranderingen, kunnen we ons voorbereiden op mogelijke verschuivingen in het mondiale financiële landschap. Het is belangrijk om een evenwichtige toon te behouden en niet te speculeren over dramatische veranderingen die mogelijk niet op korte termijn zullen plaatsvinden. We moeten de behoefte aan waakzaamheid en bewustzijn van veranderingen benadrukken, terwijl we de ontwikkelingen in het mondiale financiële landschap zorgvuldig volgen. References Arslanaps, S. (2022). The Stealth Erosion of Dollar Dominance. IMF. Miguel Goede

1 view0 comments

Comentários


bottom of page