top of page

De uitvoeringscapaciteit van Curacao en de SOAB

De uitvoeringscapaciteit van Curacao en de SOAB DRAFT 2.0 10 maart 2022 �??Uitvoeringscapaciteit�?� hoorde ik twee keer op deze ochtend. De eerste was uit de mond van ex-premier Eugene Rhuggenaath in zijn radio interviews. De twee was in artikelen met de huidige staatssecretaris Alexandra van Huffelenen (aruba.nu, 2022). Beiden in de context van het Coho en de maatregelen in het landspakket. Ineens viel het mij op dat er een soort consensus bestaat over het fenomeen gebrek aan uitvoeringscapaciteit van Curaçao, maar ik heb nergens ooit een definitie gezien. De bestuurskracht van een gemeente is opgebouwd uit de besliscapaciteit, uitvoeringscapaciteit en verantwoordingscapaciteit. uitvoeringscapaciteit: de mate waarin de gemeente haar (mede)bewindstaken naar tevredenheid kan uitvoeren (VNG, 2020). Volgens mij zegt deze definitie nog niet veel. Het is dus het vermogen van een regering (het bestuur, de overheid) om te doen wat het moet en wil doen. Het heeft een kwantitatief en kwalitatief element. De overheid heeft onvoldoende mensen om uit te voeren Of de overheid heeft wel voldoende mensen, maar die beschikken niet over de competenties om uit te voeren. Er is een derde optie; de overheid heeft wel voldoende mensen met competenties maar die worden niet benut, misschien omdat ze niet op de juiste plaats zijn in de organisatie. De hele stelling van gebrek aan uitvoeringscapaciteit vind ik zeer merkwaardig. Ik ken tientallen mensen met uitstekende competenties die al jaren aan de kant staan. Waarom en hoe? Daar kom ik zo op. Voorst valt mij op dat SOAB, de interne accountant van de overheid, heeft gereageerd op de verontwaardiging dat ze het regeerakkoord, één jaar na de verkiezingen nog aan het schrijven zijn. Ondertussen zijn ze ook het werving en selectiebureau voor de overheid geworden en hebben ze laten weten ook belast te zijn met de voortgangsbewaking van de implementatie van het landspakket. Blijkbaar heeft SOAB geen last van gebrek aan uitvoeringscapaciteit, maar het tegendeel, continue expansie van taken. In de literatuur spreken wij van goal displacement . Dat is een signaal dat het fout zal gaan met een organisatie. Hoe kan dit paradox van aanwezigheid van competente mensen en toch gebrek aan uitvoeringskracht worden verklaard? Dat is het gevolg van nepotisme. Nepotisme in de top; door het benoemen van Family & Friends in met name topfunctie. Deze gaan vervolgens door met het bemensen van de organisaties met mensen die niet over de juiste competenties beschikken om bij te dragen aan de uitvoeringscapaciteit; goede mensen komen gewoon niet meer binnen. Er ontstaat een cultuur van Curaçaose zeven-vinkers dat zich gedraagt als fotomodel maar niet meer gedaan krijgt. En wat zien wij? De bevolking van Curaçao is de afgelopen drie jaar met ongeveer 10.000 inwoners netto gedaald. Het zijn niet alleen verlaten. Vele competente mensen zijn vertrokken voor een baan op bijvoorbeeld Bonaire, Sint Maarten, Nederland en elders. Deze cijfers zijn naar mijn gevoel lang verborgen gehouden. Gezien dit fenomeen zullen waarschijnlijk nog meer competente mensen het eiland verlaten. Daar komt nog bij mensen zoals ik die het eiland niet kunnen verlaten omdat ze mantelzorg zijn, uitsluitend internationaal werken via het internet, omdat ik geen deel uitmaak van Family & Friends. References aruba.nu. (2022, maart 7). Opgehaald van Van Huffelen: Eilanden moeten kracht van het Koninkrijk benutten: https://aruba.nu/2022/03/van-huffelen-eilanden-moeten-kracht-van-het-koninkrijk-benutten/?fbclid=IwAR30tcm3jIyuRd0FFwoqJMa08OYXV8hnDjYqpkY8GDJUjV28wXSPCQSYqNk Krimp van bevolking; Meer emigratie dan immigratie sinds 2017. (2022, maart 9). Antilliaans Dagblad, p. 1. VNG. (2020). Uitvoeringskracht van gemeenten. VNG. Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page