top of page
Search
  • _

De uitdrukking "van God los" en "van de pot gerukt": Betekenis en waanzin in de samenleving

De uitdrukking "van God los" en "van de pot gerukt": Betekenis en waanzin in de samenleving

In het nieuws zie ik vaak gebeurtenissen voorbijkomen waarbij ik slechts één woord in gedachten heb: waanzin. Zowel op individueel als collectief niveau kan ik soms de logica achter bepaalde zaken niet begrijpen. Een paar uitdrukkingen, zoals "van God los" en "van de pot gerukt," lijken van toepassing op sommige situaties die we tegenwoordig tegenkomen.

Wanneer ik kijk naar onze machteloosheid ten aanzien van de klimaatcrisis, kan ik niet anders dan het gevoel hebben dat we de ernst van de situatie ontkennen. Het is niet dat we machteloos zijn om actie te ondernemen; het is eerder dat we weigeren de realiteit onder ogen te zien. De klimaatcrisis vraagt om serieuze en directe actie, maar soms lijken we vast te zitten in een patroon van ontkenning en onverschilligheid.

Een ander fenomeen dat mij verbaast en zorgen baart, is de toenemende armoede en de daarmee gepaard gaande emigratie. Mensen die nog wel in staat zijn om alles te betalen, zelfs als ze door inflatie en/of inkomensnivellering achteruitgaan, lijken geen empathie te hebben voor degenen die nu veroordeeld zijn tot armoede, afhankelijk van voedselbanken en liefdadigheid. Een kleine verhoging van de onderstand mag dan een signaal zijn van de nood, maar het is duidelijk dat dit niet voldoende is om structureel armoede te bestrijden.

Het lijkt soms alsof degenen die verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen niet in staat zijn om de juiste maatregelen te treffen. Er zijn banen beschikbaar, vooral in de toeristische sector, maar het is een uitdaging om werklozen te helpen bij het vinden van werk. Dit vereist beleidsinstrumenten, opleiding, begeleiding, transport en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Er moet met kennis en creativiteit gezocht worden naar oplossingen.

Ook in de agrarische sector liggen allerlei mogelijkheden voor werkgelegenheid, maar dit vraagt om een heroverweging en nieuwe ideeën. Het is belangrijk om aan de tekentafel plaats te nemen en te zoeken naar duurzame en innovatieve oplossingen.

Het lijkt erop dat we als samenleving soms de weg kwijt zijn, en dat sommige beslissingen en acties ons ontglipt zijn. De uitdrukkingen "van God los" en "van de pot gerukt" worden soms gebruikt om aan te geven dat iets absurds of buiten alle redelijkheid is. Misschien is het tijd dat we als samenleving de realiteit onder ogen zien, verantwoordelijkheid nemen voor onze acties en oplossingen zoeken die gebaseerd zijn op gezond verstand en mededogen voor anderen.

Laten we erkennen dat er uitdagingen zijn en dat sommige zaken waanzinnig lijken, maar laten we ook samenwerken om een betere en rechtvaardigere toekomst te creëren. Alleen door met kennis, creativiteit en empathie te handelen, kunnen we als samenleving vooruitgang boeken.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page