top of page

De staatsregeling, de makamba en het verdwijnen van het sociaal contract

De staatsregeling, de makamba en het verdwijnen van het sociaal contract

DRAFT 1.0

2 oktober 2021

Er waren korte tijd drie zaken die de aandacht trokken:

1. Het vonnis van de rechter inzake het homohuwelijk (Baanbrekend vonnis homohuwelijk, 2021).

2. Het standpunt van minister Cooper dat hij een lokale CFO moet komen bij het FKB en geen makamba (Minister Cooper wijst kandidaat FKP af, 2021).

3. Het vonnis van de rechter dat de kandidate die afgewezen voor de functie van CFO bij het CMC, omdat ze een makamba is (CMC moet sollicitant betalen; Ziekenhuis liet onterecht oren hangen naar wens minister, 2021; Minister Cooper wijst kandidaat FKP af, 2021)

Even voor de duidelijkheid, het gaat hier om Europese Nederlanders die al jaren op het eiland hun kinderen groot brengen, en waarvan één zelfs getrouwd is met een YdK. Wat mij opvalt hoe kort na elkaar dit allemaal zich afspeelt. En hoe ze zich allemaal verhouden met onze staatsregeling van Curaçao.

Artikel 3

Allen die zich in Curaçao bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. (Regering van Curacao, Staatsregeling van Curacao, 2010)

Alle gevallen zijn in strijd met een van de hoogste grondrechten. De staatsregeling moet gezien worden als ons sociaal contract, tussen ons burgers onderling en de overheid. Het is meer dan de basis van onze rechtsstaat, het is wat wij aan elkaar beloven om gezamenlijk een gemeenschap te vormen. Ons sociaal contract, de staatsregeling, is waar wij, op schrift, Sí ten Nò hebben opgeheven, ook ‘nan’ tegen ‘nos’.

Nu blijken politici, de overheid, en ministers in functie als splijtzwam op te treden en ons broos sociaal contract te verscheuren. De staatsregeling is snel en ver van de bevolking opgesteld en dreigt nu een dode letter te worden. Het wordt te grof gescholden en burgers grijpen er niet naar om naleving af te dwingen, want het is niet ‘mijn’ zaak. Terwijl de staatsregeling een nieuw sociaal contract had kunnen zijn of kan zijn, om de in 2016, door het CBS, geconstateerde gebrek aan cohesie te voorkomen (CBS, 2016).

Dit is de context waarin een statenlid in 2013 het zwijgen is opgelegd, en bijna alle minister presidenten zijn bedreigt. En recent is minister Cooper zelf bedreigd, door burgers bij wie het naleven van de wet wordt afgedwongen (Moordbedreiging Cooper in onderzoek, 2021). Maar hebben wij ook de vrijspraak van burgers, die naar aanleiding van een valse aangifte, enkele maanden gevangen hebben gezeten, en na een jaar voor de rechter zijn verschenen (Vrijspraak in fraudezaak witgele kruis, 2021). Ja, wie wind zaait zal storm oogsten.

References

Baanbrekend vonnis homohuwelijk. (2021, september 13). Antilliaans Dagblad. Opgehaald van https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/24318-baanbrekend-vonnis-homohuwelijk

CBS. (2016, Juni). Eerste resultaten sociale cohesie onderzoek. Opgehaald van www.cbs.cw: https://www.cbs.cw/_flysystem/media/first-results-social-cohesion-survey-2015.pdf

CMC moet sollicitant betalen; Ziekenhuis liet onterecht oren hangen naar wens minister. (2021, woensdag 29). Antilliaans Dagblad.

Minister Cooper wijst kandidaat FKP af. (2021, september 24). Antilliaans Dagblad. Opgehaald van https://antilliaansdagblad.com/curacao/24383-minister-cooper-wijst-kandidaat-fkp-af

Moordbedreiging Cooper in onderzoek. (2021, september 23). Opgehaald van curacao.nu: https://curacao.nu/moordbedreiging-cooper-in-onderzoek/

Regering van Curacao. (2010). Staatsregeling van Curacao. Opgehaald van https://ser.cw/files/2018/02/Staatsregeling-Curacao.pdf

Voormalig minister GMN ontkent invloed op sollicitatie bij CMC. (2021, September 30). Opgehaald van paradisefm.cw: https://paradisefm.cw/voormalig-minister-gmn-ontkent-invloed-op-sollicitatie-bij-cmc/?fbclid=IwAR3bRV2ov6eDhhwpzzvta5iNgqHsQGseb0YHSZ254Yk8hEy3NpCF1iaWPrM

Vrijspraak in fraudezaak witgele kruis. (2021, oktober 1). Opgehaald van curacao.nu: https://curacao.nu/vrijspraak-in-fraudezaak-witgele-kruis/

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comentarios


bottom of page