top of page

De sofisten van nu

De sofisten van nu

DRAFT 3.0

24 maart 2023

Vijf eeuwen voor Christus begonnen Griekse filosofen zich te concentreren op mensgerichte ideeën, zoals democratie in Athene. De filosofen die sofisten (experts) worden genoemd, stonden op. Ze richtten zich vooral op ideeën die politiek bruikbaar waren. Ze geloofden dat mensen moeten doen wat nodig is om succesvol te zijn in het leven. En dat is voor iedereen anders. Sofisten waren de eerste relativisten. Overreding was erg belangrijk, belangrijker dan de waarheid. Dubbele standaarden en hypocrisie ontstonden. Sofisten en anderen predikten het ene en deden het andere. Over het algemeen geloofden sofisten niet in natuurlijke of goddelijke gedragsnormen. Door dit alles stonden sofisten bekend als niet betrouwbaar. In die tijd waren politici erg populistisch.

Socrates kwam in opstand tegen de sofisten. Hij wordt gezien als wijs en een onbaatzuchtige zoeker van de waarheid. Hij is de seculiere Jezus die stierf voor de waarheid. Het moment dat hij het gif dronk werd geschilderd door Jacques Louis David, de Franse schilder. Wel vond hij dat wetten op een natuurlijke realiteit moeten berusten en dat wetgeving en politiek speciale vaardigheden vereisen en niet aan iedereen mogen worden overgelaten. Hij was niet blij met de democratie zoals die toen functioneerde (Stevensons, 1998).

Maar de sofisten zijn van alle tijden. Ook nu misbruiken experts hun kennis. Het zijn de hoger opgeleiden (of niet opgeleiden), consultant of niet, jurist of niet, financieel deskundige of niet. Ze dienen iedere politiek―ook nu zijn er populisten―als de geldstromen maar hun kant uit komen. Zie de poging om de raffinaderij te herstarten heeft al meer dan dertig miljoen kost in een paar jaar. Het nieuwe ziekenhuis CMC heeft meer da twee- of driehonderd miljoen gulden meer gekost dan begroot.

Een echte Socrates zie ik niet, wel zie ik dat ook nu velen niet blij zijn met het functioneren van de democratie.

References

Stevensons, J. (1998). Philosophy.

Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page