top of page

De pandemie van het flippen

De pandemie van het flippen

 

DRAFT 4.0

 

19 december 2023

 

Het is onmiskenbaar; we bevinden ons midden in een pandemie van 'het flippen', waar steeds meer mensen steeds vaker aan lijken toe te geven. Dit is geen grap; zelfs gezaghebbende internationale organisaties zoals de WHO wijzen hierop. Hoewel het nog niet officieel als een pandemie wordt bestempeld, wordt gesteld dat de vraag naar hulp met 25% is gestegen na de COVID-19 pandemie. Deze problemen zijn echter niet alleen door de pandemie veroorzaakt, maar eerder verergerd en vermeerderd. Ook in Nederland is de druk op de zorg groot en zijn er aanzienlijke wachtlijsten, een situatie die hier niet anders is. Niet zo lang geleden waren psychologen in de Saten om dit toe te lichten en aandacht te vragen, iets wat veel te lang op zich heeft laten wachten. Recentelijk hoorde ik in mijn sociale kringen dat ook onze Caprilles Kliniek te kampen heeft met enorme wachtlijsten.

De toenemende gekte is echter niet alleen voelbaar in de gezondheidszorg; het manifesteert zich ook in het dagelijks gedrag, met mensen die bizarre stunts uithalen rondom benzinestations en dit filmen om op sociale media te plaatsen. Over het door rood rijden wordt zelfs niet meer gesproken; hoge snelheden en afsnijden zijn eerder regel dan uitzondering. Voetgangers kijken niet meer uit, fietsers wijken van de weg af, en er lijkt een algemene afname van respect voor verkeersregels. Het gedrag op social media vertoont een vergelijkbare trend. Een extreem voorbeeld is het organiseren van vechtpartijen door scholieren, deze filmen en delen op sociale media, en dit wordt als normaal beschouwd, terwijl kritiek hierop als vreemd wordt bestempeld, zoals een kennis mij terecht uitlegde.

Het gedrag van politici en andere rolmodellen getuigt ook van een steeds toenemende graad van narcisme. Internationale studies bevestigen dat het aantal mensen met narcistische trekken inderdaad gestaag toeneemt. De vraag rijst dan ook; wie heeft het nog op een rijtje en durft te beweren dat hij of zij nog normaal is? Het lijkt eerder de gek die nog normaal doet.

Kijk dan ook naar de kiezer. Daar zie je een wirwar je in het verkeer ook ziet, er valt geen touw aan vast te knopen. Het valt vooral op dat het overwegend steeds verder opschuift naar rechts. Maar in Colombia en Brazilië kwam men daar van terug en sloeg men links af.

Hoe zijn we in deze situatie beland? Het twee jaar lang mensen angstig maken voor een virus en mensen opsluiten doet niemand goed. Het ritme van het leven is ontwricht, en de verslaving aan de telefoon draagt evenmin bij aan onze gezondheid. Onzekerheid door oorlog, economische onzekerheid, dreiging van oorlog en daadwerkelijke conflicten, inflatie, armoede en honger zijn allemaal factoren die bijdragen aan deze geestelijke onrust. Het wegvallen van gezonde politiek en betrouwbare media spelen ook een rol. En vergeet niet de klimaatverandering waardoor het weer geen houvast meer biedt, het is of te warm of te koud of te nat.

Hoe kunnen we weer rust vinden in ons hoofd? Alleen door afstand te nemen van het neoliberale individualisme en elkaar weer op te vangen. Langzaam maar zeker vinden steeds meer mensen houvast in deze veranderende wereld. Maar het is ook het individu die moet trachten te kalmeren, te ontspannen, adem te halen, te voelen en na te te denken. En het blijft een collectieve inspanning.

 

Miguel Goede

2 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page