top of page

De ontwrichtende rol van slechte consultancy in onze samenleving

De ontwrichtende rol van slechte consultancy in onze samenleving

 

DRAFT 4.0

 

20 december 2023

 

In de schaduw van het ambtelijk apparaat heeft consultancy zich ontwikkeld tot een fenomeen dat onze economieën en overheden ondermijnt. Het boek van de gerenommeerde econome Mariana Mazzucato en Rosie Collington, verschenen rond midden 2023, werpt een verontrustend licht op de relatie tussen de adviesindustrie en het beheer van bedrijven en overheden.

De ‘Big Con’ en de Verstrengeling met de Overheid en Bedrijfsleven. Het beschrijft de geraffineerde zwendel die de adviesindustrie uitvoert in samenwerking met verzwakte en risicomijdende overheden, en bedrijven die shareholder value-maximalisatie nastreven. Ontstaan in de nasleep van hervormingen door zowel het neoliberale rechts als de progressieve ‘Third Way’ in de jaren 80 en 90, gedijt het op de kwalen van het moderne kapitalisme, van financiële en private sectoroverheersing tot aan de klimaatcrisis.

De unieke macht van grote adviesbureaus, zoals McKinsey, Boston Consulting Group en PwC, en anderen wordt mogelijk gemaakt door uitgebreide contracten en netwerken, waardoor ze fungeren als adviseurs, legitimatoren en uitbesteders. Het boek onthult dat de illusie van objectiviteit en expertise een essentieel onderdeel is van deze oplichterij. Bovendien leidt de aantrekkingskracht van deze bureaus onze meest getalenteerde afgestudeerden weg van publieke dienstverlening naar consultancy.[1]

Het boek werd enthousiast ontvangen, zowel internationaal als door mijn vrienden. Sindsdien ontvang ik regelmatig artikelen die de schadelijke effecten van consultants benadrukken. Hoewel dit fenomeen niet nieuw is―ik heb het jaren geleden al beschreven―wil ik benadrukken dat consultants waardevol kunnen zijn als ze op de juiste manier worden ingezet.[2]

Curaçao fungeert als een levend laboratorium waar veel kwesties zich eerder manifesteren. Het is cruciaal om deze fenomenen te registreren, bestuderen en rapporteren. Het resultaat is een verzwakt apparaat, zoals ik herhaaldelijk heb gerapporteerd.[3][4]

De situatie op het eiland is alarmerend, met een ongekende crisis en transitie. Er is dringend behoefte aan denk- en uitvoeringscapaciteit op alle gebieden om de klimaatcrisis aan te pakken, een energietransitie door te voeren, vergrijzing op te vangen, armoede en ongelijkheid te verminderen, de infrastructuur inclusief ICT aan te pakken, en een tweede economische pijler te ontwikkelen naast het toerisme, en nog vele andere problemen. Alleen door de beste geesten met goede bedoelingen samen te brengen voor het algemeen belang kunnen we vooruitgang boeken. Dit moet dienen als een voorloper van een nieuw sociaal contract en plannen voor het komende jaar.

 

  1. The Big Con: The True Story of How Washington Got Hoodwinked and Hijacked by Crackpot Economics

 

Miguel Goede


[1] 1.          The Big Con: The True Story of How Washington Got Hoodwinked and Hijacked by Crackpot Economics

4 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page