top of page

De onoverzichtelijkheid van de Curacaose arbeidsmarkt

De onoverzichtelijkheid van de Curacaose arbeidsmarkt

DRAFT 2.0

17 februari 2022

Vandaag begonnen weer twee personen tegen mij over over werk en banen. Dat zette mij aan het denken. Ik kom er nog op terug. Ik dacht laat mij gewoon wat punten op een rij zetten. Natuurlijk kunnen wij naar de site van het CBS gaan, maar moet de lezer maar zelf doen.

• In 2021 bedroeg de werkloosheid ongeveer 20% en voor jongeren 42%.

• Dit in een context van een economische krimp van 20% als gevolg van de pandemie.

• Dan is er nog de verborgen werkloosheid. Een vorm daarvan zijn de zogenaamde ZZP’ers. Een HBO-er of hoger schrijft niet op zijn kaartje “werkloos” maar consultant. De fondsen voor consultants zijn geschrapt of op en waren al weggelegd voor Family & Friends.

• Sandals komt honderden werknemers te kort om in april 2022 te kunnen openen.

• De CHATA geeft aan dat het probleem structureel is en al jaren speelt.

• Wat van het onderwijs komt sluit niet aan op de arbeidsmarkt.

• Het VBC heeft een plan voor economisch herstel gepresenteerd en daar stelt men dat er binnen korte tijd meer dan 12.000 arbeidsplaatsen zullen ontstaan, met name in de toeristische sector.

• Het minimumloon en de uitkeringen zijn te laag, maar de werkgevers vinden ze te hoog. Misschien moet iedereen twee maanden van een uitkering of het minimumloon proberen te leven, voordat wij verder praten over het onderwerp.

• In de tussentijd is de introductie van de Balkenende norm vergevorderd en worden de topsalarissen en dat van de werknemers in de overheidsgelieerde entiteiten verlaagd en ook de consultancy tarieven.

• Een van de personen wees mij op het feit dat er een aparte Nederlandse (arbeids)markt bestaat, met name voor de baantjes in de horeca en de verzorging. Via de sociale media komen ze binnen en hebben zo werk.

• Nederland zuigt onze mensen weg uit met name de zorg.

• Ook Bonaire heeft een wervend effect, met name op ons hoger kader.

• Sectoren als de ICT kunnen geen gekwalificeerd personeel lokaal vinden.

• Jongeren blijven vertrekken als bursaal en komen steeds minder terug.

• Wat SOAW doet is niet duidelijk. De vacaturebank schijnt al jaren niet te werken.

• Inmiddels zijn vele ambtenaren vervroegd uitgetreden en is de denk- en uitvoeringscapaciteit verder geslonken.

• De andere persoon wees mij op de vele topfuncties waarvoor geworven wordt door de bureau’s met een zogenaamde goede reputatie. Dit is slecht window dressing, want het zijn Family & Friends die worden binnengehaald. Dit is algemeen bekend stelt hij. Het is niet de eerste keer dat ik dit hoor.

• Na jaren de mensen van de raffinaderij te hebben doorbetaald, is het nu gestopt en die mensen vertrekken nu toch naar het buitenland voor een baan.

• Er zijn vele illegalen actief op de arbeidsmarkt, met name in de bouw. Zij kunnen niet bijdragen aan onder anderen de sociale fondsen.

• Curaçao heeft een groot grijs circuit. Ook hier wordt vaak verwezen naar bouwsector.

• Ook is er een zwart circuit van de drugseconomie waar niemand over praat.

• Volgens het landspakket moet de ontslagwet worden aangepast en zullen veel van deze knelpunten worden opgelost.

• Arthur Nivillac roept steeds harder dat ook het hebben van een baan geen pretje is. Het is eerder een hel. Velen worden letterlijk genaaid op het werk.

• Er wordt veel geld en energie gestopt, maar het lijkt wel of er geen beweging in zit. Aan de ene kant lopen de kosten van hulpverlening en de uitvoeringskosten van uitkeringen steeds hoger op en toch slaagt men er tegelijkertijd niet in de armoede te reduceren. Steeds meer mensen verdienen aan de armoede-industrie en zijn waarschijnlijk niet gebaat bij een structurele oplossing van die armoede.

• De vakopleidingen Feffik werd gesloten in 2018 en zou vervangen worden door “Instituto Nashonal pa Formashon i Desaroyo di Forsa Laboral.” Velen hebben er goed aan verdiend maar het is volgens mij nooit gekomen en geen haan die er naar kraait.

• Ook in 2019 kwam er een vangnet voor massaontslagen. Daar werd ook bijna anderhalf miljoen in gestoken en is alles verdwenen behalve de werkloosheid en de armoede.

• Inmiddels loopt er een onderzoek naar een fraude met gelden bestemd voor de steun tijdens de pandemie.

• Waar zijn de vakbonden? Die zijn alleen voor de werknemers en niet voor de werklozen, want die kunnen geen contributie betalen.

Wat heb ik over het hoofd gezien? En dan te bedenken dat ik het rapport “Future of Work in Curaçao” voorbereidde in 2019 (Goede M. , 2019).

References

Goede, M. (2019). De onoverzichtelijkheid van de Curacaose arbeidsmarkt. Retrieved from https://www.academia.edu/39251837/Future_of_Work_in_Cura%C3%A7ao_REPORT.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page