top of page

De omgeving van de organisatie

De omgeving van de organisatie bestaat uit: de brede omgeving en de directe omgeving.

De directe omgeving behelst:

De concurrentie.

De klanten.

De leveranciers.

De regelgeving.

De bredere omgeving bestaat uit:

De politieke omgeving.

De technologische omgeving.

De economische ontwikkeling.

De sociale omgeving.

De organisatie heeft meer grip op de directe omgeving dan op de brede omgeving.  De turbuentie is met name in de brede omgeving.  Ook op Curacao. Heeft u al een analyse van de omgeving van de organisatie?

De volgende keer gaan we verder in op de brede omgeving.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page