top of page

De notaberg of -stuwmeer: Waarom actie nu essentieel is voor ons eiland

De notaberg of -stuwmeer: Waarom actie nu essentieel is voor ons eiland

DRAFT 5.0

29 juli 2033

In de afgelopen twintig jaar heeft ons eiland een immense hoeveelheid adviesrapporten voortgebracht, die alles bestrijken: van klimaatverandering en vergrijzing tot ouderenbeleid, armoede en onderwijs, gezondheidzorg. We hebben alles onderzocht en implementatieplannen opgesteld, maar toch lijken we te verdrinken in een zee van woorden. De stap van praten naar daadwerkelijk doen lijkt voor velen een onoverkomelijke uitdaging.

Met een knipoog hebben we deze overvloed aan rapporten omgedoopt tot "de notaberg" of "stuwmeer." Het is een grappige benaming, maar het onderliggende probleem is verre van lachwekkend. Telkens wanneer we een nieuwe opdracht aan consultants geven, begint het met urenlang deskresearch van de ontelbare rapporten uit het verleden. En toch, ondanks al dat verzamelde advies, blijft echte actie uit.

Er zijn stemmen die terecht beweren dat er niets nieuws meer te bestuderen valt, dat alles al is gezegd. Maar laten we die bewering niet als waarheid aannemen. Onze situatie is voortdurend in beweging, en oplossingen van enkele jaren geleden zijn mogelijk niet langer effectief in het heden. Er is behoefte aan vernieuwing en creativiteit, in plaats van blindelings vast te houden aan verouderde aanbevelingen.

Het lijkt erop dat ons landspakket ook gevangen zit in deze cyclus van eindeloze studies en plannen. Oppervlakkig gezien lijkt het misschien alsof er actie wordt ondernomen, maar schijn bedriegt. In werkelijkheid leiden de vele punten in het landspakket vaak tot niets meer dan nog een nieuwe studie en een nieuw stappenplan. De daadwerkelijke implementatie van verandering blijft nog uit.

Het is belangrijk om te beseffen dat het hebben van een berg aan rapporten op zichzelf niet leidt tot vooruitgang. Rapporten zijn waardevol, maar ze moeten als middel worden gebruikt, niet als doel op zich. We moeten de kennis die we hebben omzetten in actie en verandering. De tijd van eindeloos praten moet plaatsmaken voor een tijd van moedige beslissingen en doortastende acties.

Laten we ons niet verliezen in de notaberg. In plaats daarvan moeten we ons richten op de kern van het probleem: gebrek aan actie. We moeten de handen ineenslaan, de veranderende realiteit erkennen en nieuwe, innovatieve oplossingen vinden. Ja, de rapporten liggen op de berg, maar het is aan ons om ze te gebruiken als middel voor daadwerkelijke verandering.

Het is tijd om te laten zien dat we in staat zijn om te handelen en positieve verandering teweeg te brengen. Laten we de uitdagingen van het heden omarmen en de toekomst met vastberadenheid tegemoet treden. Alleen dan kunnen we werkelijk vooruitgang boeken en onze visie voor het eiland verwezenlijken

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page