top of page

De mensheid als soort: Een reflectie

De mensheid als soort: Een reflectie


Gisteren plaatste ik op mijn Facebook-pagina het volgende: “Zoals je kunt zien, zijn de vinger van een chimpansee en die van een mens bijna identiek. We stammen niet af van primaten. We zijn primaten. We zijn geen aparte ‘race,’ we zijn een soort. We zijn net zoveel een deel van de natuurlijke wereld als bloemen, rivieren, vissen, vogels, wolken en bomen. We zijn niet superieur aan de natuur, we zijn haar kinderen.” Deze woorden vatten mijn overtuiging samen dat de mens een soort is en dat ons individualisme ons ervan weerhoudt dit te begrijpen. Ik voel me hierin gesteund door het werk van denkers als Rutger Bregman en Yuval Noah Harari.

Mijn post kreeg veel bijval, maar er waren ook mensen die het er niet mee eens waren. Hier is een samenvatting van enkele van de reacties:

“Lees Genesis. God schiep mens en dier. De kerk accepteert de evolutietheorie niet.” Sommigen verwezen naar religieuze overtuigingen en wezen op het idee dat de mens naar Gods beeld is geschapen. Dit roept de vraag op of de mens meer is dan een dier. “De mens is meer dan een dier. De mens is geen dier.” Sommigen benadrukten dat de mens zich onderscheidt van andere dieren en betwistten het idee dat we simpelweg een diersoort zijn. Ze geloven dat we een speciale plaats innemen in de schepping. Een andere reactie suggereerde dat het feit dat mensen zich soms “als beesten” gedragen, niet te wijten is aan hun wezen, maar eerder aan aangeleerd gedrag en sociale invloeden. Een respondent benadrukte het idee dat we oorspronkelijk naar het beeld van God zijn geschapen, maar dat zonde en verleiding ons op een zwakkere weg hebben gebracht.

In mijn persoonlijke overtuiging sluit ik de bijbel niet uit, maar heb ik geen moeite met het idee dat de mens als soort nauw verwant is aan andere diersoorten. Dit gesprek toont aan dat er diverse opvattingen zijn over ons wezen en onze plaats in de natuurlijke wereld. Het benadrukt ook het belang van open en respectvolle discussies over dergelijke onderwerpen om een dieper begrip te bevorderen.


Miguel Goede

8 views0 comments

Commentaires


bottom of page