top of page

De koning-filosoof

De koning-filosoof

DRAFT 1.0

27 juli 2021

Velen associëren democratie van de klassieke Griekse filosofen. Maar ook minder democratische regeringsvormen hebben deze zelfde basis.

Plato (ca. 427–347 v.Chr.) geloofde niet en de democratie. Hij zag ook de nadelen er van. Hij geloofde dat een koning die tevens filosoof was of omgekeerd, de beste vorm van governance was. Dit idee heeft invloed gehad op de politiek van onder andere het Romeinse Rijk en het absolutisme.

Toch heeft het idee van democratie gewonnen en is het nu een dogma dat moeilijk ter discussie gesteld kan worden, zeker in het westen.

Het was in Fareed Zakaria die mij aan het denken zette (Zakaria, 2003). Hij stelde dat landen prioriteit moeten geven aan een sterke economie en daarna pas aan verdere democratisering en niet omgekeerd, want dat gaat niet. In een interview met Lee Kuan Yew, de vader van het moderne Singapore, in 2009, kwamen beiden tot die conclusie (VPRO documentary, 2009; VPRO documentary, 2010).

Dit bracht mij om in een paper de vraag te stellen “The end of democracy as we know it?” (Goede, 2019)

De koning-filosoof kan snel beslissen en implementeren, in een steeds dynamischere wereld. De focus is op de lange termijn en niet de volgende verkiezingen. Landen met minder democratie bereiken nu betere resultaten, de middenklasse groeit daar snel.

De conclusie van Zakaria is dat de koning-filosoof een verlicht despoot moet zijn. Het enige probleem is hoe vindt je een verlicht despoot?

Het schiet mij te binnen dat Coho een institutioneel despoot zou kunnen zijn. Maar ik herinner mij ook een artikel waarin keek naar de verschillende mogelijke rolmodellen voor Curaçao. Ik vergelijk het eiland niet alleen met Singapore, New Zealand, Barbados, maar ook Aruba. Een van mijn conclusies was dat men nooit zaken klakkeloos moet kopiëren, maar men kan wel naar andere kijken om geïnspireerd te raken (Goede, 2011). Maar ik herinner mij ook de slotzin van in ’t Veld in zijn rede van 2005, in de aula van de Universiteit van de Nederlandse Antillen, ter gelegenheid van een conferentie ter gelegenheid van het zilver jubileum van koningin Beatrix: “De enkele waarlijke universele dimensies van behoorlijk bestuur hebben te maken met het verhinderen van van tirannie, het borgen van soevereiniteit en van waardedydnamiek” (in ’t Veld, 2005). In ik begrijp de uitspraak van Churchill: “democracy is the worst form of government – except for all the others that have been tried.”

References

Goede, M. (2011). Globalization of small islands: the role models of Curaçao. International journal of commerce and management, 192-212.

Goede, M. (2019). The future of democracy: the end of democracy as we know it. Kubernetes. Retrieved from https://www.academia.edu/39655240/The_future_of_democracy_the_end_of_democracy_as_we_know_it

in 't Veld, R. (2005). Behoorlijk bestuur in duurzame ontwikkeling. In Een aanzet tot integrale ontwikkeling; Bezien vanuit het perspectef van het Caribisch deel van het Koninkrijk (pp. 139-153). Willemstad: UNA.

VPRO documentary. (2009). The Singapore economic model - VPRO documentary - 2009. Retrieved from /www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=ipQo3b2NU98&t=11s

VPRO documentary. (2010). After Democracy: what now? Retrieved from www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=7EBFLXCyM0I

Zakaria, F. (2003). The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. W. W. Norton & Company Inc.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page