top of page

De internet wereld

De internet wereld


DRAFT 4.0


27 oktober 2023


Mijn dochter is weer op het eiland om even bij te tanken, wat een paar dingen betekent. Er ligt een stapel leesvoer klaar en mijn eigen werk staat op een laag pitje. Ze belde me op de dag van haar vertrek en vertelde dat de KLM-website haar niet liet inchecken omdat het systeem aangaf dat ze niet had betaald. Na veel communicatie bleek dat het systeem een fout bevatte en kon ze, ondanks weinig slaap, toch vertrekken. Dit deed me denken aan mijn eigen ervaring met betrekking tot een betalingsbewijs bij het digitaal vergunningsloket in verband met mijn aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag. Ik heb nog steeds geen antwoord gekregen of het nu wel of niet is geregeld.

Onlangs worstelde mijn vrouw met het betalen van onze FLOW-rekening, niet vanwege een ondoorzichtige factuur, maar vanwege het nieuwe platform van onze bevriende bank. Nu zit je met je pc, smartphone en rekening te stoeien. Ik heb het inmiddels onder de knie, maar zij moet er nog aan beginnen. Dit bracht me terug bij het trauma dat ik een paar weken geleden opliep toen er dagenlang pogingen werden gedaan om mijn accounts te hacken.

Mijn punt is dat de online wereld geen paradijs is. Het is een onpersoonlijke en eenzame wereld, onhandig, met slechte service en het is bijna onmogelijk om iemand van een helpdesk aan de lijn te krijgen. Het is ook een onveilige wereld. Mijn punt is dat de digitale wereld meer een belofte of een ideaal is waarvan we, naar mijn mening, steeds verder verwijderd raken in plaats van dat we stappen in de goede richting zetten. Het gaat om wat Society 5.0 benadrukt: het moet gericht zijn op mensen. Technologie moet het leven van mensen gemakkelijker maken en niet irriteren. Ondanks de mooie beloften van kunstmatige intelligentie hebben we nog een lange weg te gaan. De essentie is dat de mensen die technologie ontwikkelen, moeten begrijpen dat die technologie de mens moet dienen.


Miguel Goede

10 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page