top of page

De gezondheid van ons eiland: Een kritische blik op de toekomst

De gezondheid van ons eiland: Een kritische blik op de toekomst


DRAFT 4.0


23 oktober 2023


Het begint bij mij in te zakken. Gisteren vernam ik via het nieuws, afkomstig uit de medische sector, dat we niet alleen te kampen hebben met lange wachtlijsten, maar ook met een alarmerend hoog percentage hypertensie, oftewel hoge bloeddruk. Ruim 50% van de Curaçaose bevolking lijdt eraan. Ik weet niet hoe dit zich verhoudt tot andere landen, maar slechts enkele maanden geleden herinnerde deze sector ons eraan dat we binnen het Koninkrijk de meeste dialysepatiënten hebben per hoofd van de bevolking.

Over obesitas wordt de laatste tijd niet veel meer gesproken, maar als ik om me heen kijk, zie ik dat de meeste mensen enkele kilo's te zwaar zijn.

Ik ben me bewust van de vele factoren die bijdragen aan hoge bloeddruk. Naast erfelijkheid, die ongetwijfeld een rol speelt, zijn ook levensstijl, dieet en beweging van groot belang. Maar ik vraag me af of de stress als gevolg van opeenvolgende crisissen ook een factor is die het aantal patiënten met hoge bloeddruk doet stijgen. En ook de toenemende armoede speelt een rol. Het nieuwsbericht gaf aan dat dit cijfer wijst op een verhoogde vraag naar cardiologen. De bijkomende vergrijzing en andere fenomenen maken onze gezondheidszorg onbetaalbaar. Dit horen we onder andere in de vorm van mededelingen dat de fondsen beheerd door de SVB steeds meer onder druk komen te staan.

Nu zal er ongetwijfeld iets in het regeerprogramma staan over preventie, zoals al jaren het geval is. Soms lijkt een minister wat meer inspanning te leveren, zoals de minister in het kabinet Rhuggenaath die fondsen van de SVB beschikbaar stelde voor preventie. Toch was er kritiek op de manier waarop dit gebeurde. En vele jaren terug had de gedeputeerde Humphrey Davelaar een campagne tegen overgewicht (midi bo sintura) gelanceerd. Het was een goede campagne, maar toen Davelaar vertrok, was het ook afgelopen.


Een ander onderwerp dat wellicht de moeite waard is om te overwegen, is kunstmatige intelligentie (AI). Veel mensen verwachten er veel van en zien erin de oplossing voor tal van problemen. Bij nader inzien kom ik tot de volgende stelling: De mens heeft zo weinig vertrouwen in zijn medemens dat hij deze liever vervangt door kunstmatige intelligentie. Stel dat machines veel werk overnemen, wat moet de mens dan nog doen om zinvol bezig te zijn? Volgens mij zal dit alleen maar leiden tot meer psychische problemen. Onze focus moet gericht zijn op het creëren van zinvolle bezigheden voor de mens. Ik begin steeds beter te begrijpen wat Yuval Noah Harari bedoelt wanneer hij zegt dat AI de mensheid zal vernietigen.


Miguel Goede


12 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page