top of page

De Curacaose taalstrijd

De Curaçaose taalstrijd

DRAFT 2.0

25 april 2022

Wij hebben onze eigen taalstrijd die voor de Belgische niet onderdoet. Ik wilde niet aan het onderwerp beginnen maar het onderwijs stond op de lijst van onderwerpen voor vandaag. Ik weet niet over een publicatie bestaat die deze taalstrijd goed beschrijft. Uit de kast achter mij vis ik het proefschrift van Smeulders (Smeulders, 1987). Kort door de bocht, de strijd begon met de komst van de raffinaderij en het Nederlands hogere economische waarde kreeg. In de jaren zestig werd de strijd heftiger en uiteindelijk werd Papiaments 2005 instructietaal op school en in 2007 een van de drie officiële talen. Hier ging een lange strijd van méér dan drie keer twintig jaar aan vooraf. Ik dacht dat wij die nu achter de rug hadden, maar deze strijd lijkt nu wéér opgelaaid en ik vrees dat wij wéér twintig jaar met elkaar de strijd gaan aanbieden. Wat heeft deze strijd weer aangewakkerd? Het feit dat het grootste schoolbestuur het aantal Nederlandstalige scholen, conform de wet met vier heeft uitgebreid? Dit als reactie op het feit dat als sinds 2005 twee of drie Nederlandstalige scholen lange wachtlijsten kennen? Dit in een tijdvak dat de Nederlandse invloed door Coho groeit.

Figuur 12: Reële groei BNP % per capita

Als wij naar welke willekeurige economische indicator bekijken na 2005, kunnen wij vaststellen dat er geen positieve correlatie is met de innovaties in het onderwijs, maar niemand durft dit te doen.

De introductie van Papiaments als instructietaal was gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten van UNESCO toen, die stelde dat er grote voordelen waren te behalen met onderwijs is de moedertaal. Intussen heeft de wetenschap niet stil gestaan. De beginsituatie was niet dat er twee talen waren, Papiaments en Nederlands. Curaçao is meertalig.

Nieuwer onderzoek leidde tot de nieuwere theorie van de window of opportunity, om talen te leren van 0 tot en met 7 jaar; in deze fase kunnen en moeten kinder zoveel mogelijk worden blootgesteld aantallen c.q. talen leren. Daarna wordt het moeilijker en bouwen kinderen voort op de verworven basis (Titzer, 2000). Op basis van dit inzicht zou onze opvoeding en onderwijs veel eerder moeten beginnen met talen en niét kiezen voor Papiaments en Nederlands. Maar ik vrees dat wij wéér 20 jaar zullen blijven vaststeken met Papiamentu Sí/Nò, net als alle discussies vanaf het referendum van 2009.

References

Smeulders, T. (1987). Papiamnetu en onderwijs; Veanderingen in beeld en betekenins van de volkstaal op Curacao.

Titzer, R. (2000). Window of Opportunity for Learning Language. Retrieved from thescienceofearlylearning.com: https://thescienceofearlylearning.com/science/window-of-opportunity-for-learning-language/

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page