top of page

De code Corporate Governance in Nederland is herzien

De code Corporate Governance in Nederland is herzien

DRAFT 3.0

19 april 2023

Eind 2022 is in Nederland de code hernieuwd en is er nu een gezonde discussie over de code. Hier speelt echte Corporate Governance nauwelijk. Wij spelen het spel en doen alsof. Maar Corporate Governance (code) hier is niet te vergelijken met Nederland. Op de eerste plaats gaat het om beursgenoteerde bedrijven. Volgens mij hebben wij die nauwelijk ondanks dat wij een lokale beurs hebben.

In Nederland gaat in grote lijnen de discussie om, of de op zelfregulatie, op Rijnlands model―dat rekening houdt met andere stakeholders als werknemers en consumenten―gebaseerde code werkt en of de nieuwe code niet is opgeschoven richting het Angelsaksische marktmodel. Het Angelsaksische model streeft primair naar winst en dus shareholder value en dat zich alleen misschien laat corrigeren door de overheid met wetten. Ik plak hier het slot van een artikel een het NRC. Misschien inspireert het om ook hier op Curaçao een dialoog te beginnen:

Angelsaksisch versus Rijnlands

Hoe moet het verder in het debat rond Angelsaksisch versus Rijnlands model? Wat vinden in eerste instantie bedrijven zelf? Een rode draad is niet zo makkelijk te ontdekken, wel is sprake van een spectrum met twee uitersten. Een aantal bestuurders neigt sterk richting het Angelsaksische systeem van wetgevende kaders. Dat zijn zowel conservatieve bestuurders, die het liefst zo weinig mogelijk bemoeienis van buitenaf willen, als meer progressieve bestuurders. Die willen bijvoorbeeld dat het bedrijfsleven gedwongen door wetgeving veel meer vaart maakt in de strijd tegen klimaatverandering.

Daarnaast is er ook een grote groep bestuurders die uitgesproken aanhanger zijn van het Nederlandse systeem – met de code als hoeksteen. Naast Van der Meer Mohr zijn dat bijvoorbeeld de overige leden van de commissie met haar naam.

Wat is wijsheid? Duidelijk is dat het Nederlandse systeem aan reparatie toe is. Duidelijk lijkt ook dat de eigenheid van dat Nederlandse systeem sterk bijdraagt aan het vestigingsklimaat - én dat het Angelsaksische systeem van sturen op winst boven alles niet meer van deze tijd is. Dat ondernemingen ook op hun maatschappelijke impact worden afgerekend en met klimaat en planeet dienen rekening te houden, is niet meer weg te denken. Wat dat betreft heeft de code met zijn insteek van een brede dialoog, ook iets heel moderns.

Een weg wijzen de vele economen die ingingen tegen Friedman, peetvader van het vrijemarktdenken. Onder hen is Oliver E. Williamson, winnaar van de Nobelprijs voor Economie voor zijn bijdragen aan transaction based economics. Die leer stelt dat bedrijven er niet in hoofdzaak zijn voor de winst. Bedrijven zijn er veeleer om mensen met een bepaalde specialisatie in groepsverband te laten samenwerken. Via die samenwerking staan mensen sterk. Via regels, wetten en ook lokale afspraken en instituten worden bedrijven vervolgens nog weer concurrerender (of niet). Winsten worden via aandeelhouders als vermogen in de samenleving verspreid. Vertrouwen is ook in dit systeem voor goed bestuur essentieel. Geld is geen doel, het is een middel. (Willems, 2023)

References

Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page