top of page

De 3.0 macht kan niet groeien zonder het internet.

Facebook en andere social media heeft Curacao echt veranderd. Curacao is op een pad dat kan leiden naar Curacao 3.0. mensen zijn delen nu echt informatie. Niet alleen de foto’s van de kinderen en de uitjes, hoewel dit ook relevante informatie is. Je kunt afleiden hoe mensen in hun vel steken. En men deelt niet alleen positieve informatie. Tegenwoordig verneem je ook wie is overleden via de sociale netwerken. Maar ook maatschappelijke issues en politiek worden besproken. De daarbij behorende documenten, films en geluidsfragmenten worden rond gepubliceerd. De oude media is nu ook helemaal verweven met de nieuwe media. Vele oude media hebben een Facebook en Twitter account. De politiek en de overheid kunnen het niet echt beïnvloeden, doen wat mee en lopen achter. In 2012 zijn via sociale netwerken wat acties georganiseerd tegen de regering Schotte. Hoe effectief ze waren laat ik in het midden.

Families staan nu met elkaar in contact. Studerende kinderen worden begeleid. Vakorganisaties hebben een account. De tijdschriften zijn digitaal. Webinars worden georganiseerd. Alles is anders. Et kan niet ander dat er iets gaat gebeuren. Net als in China tracht ook hier de overheid het internet te controleren. Ze doen dit door het duur te houden en er niet over te praten. En ik moet zeggen dat het tot nu toe redelijk heeft gewerkt. Vele mensen lopen achter, waardoor het hele land achterloopt. Op deze wijze trachten politici 1.0 hun macht 1.0 te behouden. De 3.0 macht kan niet groeien zonder het internet.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page