top of page

Curacao krimpt

Curacao krimpt

DRAFT 3.0

25 maart 2023

Ik heb het niet over de krimp van de economie en ook niet van de 444 km2, hoewel ik het door ook eerder over heb gehad. Dan denk ik aan twee zaken: door de staatkunige herstructurering gingen wij vijf eilanden naar één, en door de klimaatcrises zal steeds meer land onderwater komen. Ik heb het hier echter over de krimp van de bevolking. Ook daar heb ik het meerdere keren over gehad. Maar daar reageerden wij nauwelijks op.

Nu zijn er op 22 maart 2023 de nieuwe cijfers verschenen. De bevolking is geslonken tot 148.935 inwoners per 1 januari 2023. Eén jaar geleden waren wij al geslonken tot 151.066. 5.728 mensen emigrereden; meer dan 2021 en 2020―vermoedelijk velen naar Nederland en Bonaire.

Het zijn niet alleen kansarmen die vertrekken. Ook veel opgeleide mensen, bijvoorbeeld mensen die tevergeefs hebben gewacht op het heropenen van de raffinaderij. Het is hetzelfde als het cijfer inzake de zogenaamde illegalen op het eiland. Het is hoog―ik hoor schattingen reikend van 10.000 tot met 20.000―maar er zijn geen cijfers.

Het is dus eigenlijk niets nieuws onder de zon en iets dat wij eigenlijk allang wisten maar nu komt het hard aan en is er lichte paniek. Het komt aan want wij zijn data fetisjisten. Veel koopkracht is dus vertrokken. Maar ook veel deskundigheid. Voeg daaraan toe de inflatie van 7,4% over het jaar 2022. Dus Curacao blijft verarmen. En vergeet niet dat er nu nog minder mensen bijdragen aan de sociale fondsen. Wij zijn al de armsten met de meeste armen in het Koninkrijk.

Op dezelfde dag maakt het ministerie van Financiën bekend het innen van achterstallige belasting nog verder intensiveert en dat de belastingbetaler rente moet betalen van 6,75% over de belastingschuld. Eerder kondigde Financiën aan dat de schuld van 2017 wordt gecanceld. Dus komt de koopkracht nog verder onder druk te staan.

Door dat het vooral relatief jongeren zijn die vertrekken vergrijst Curaçao nog sneller en komen de pensioenen nog verder in de problemen, zoals ik reeds zei. Vergeet niet dat de pensioenen bij de Ennia―en dat zijn er heel wat―ook al onzeker zijn en er al hard op wordt gesproken over het korten van de pensioenuitkeringen.

Eerder deze week verscheen weer de lijst van gelukkigste landen. Nederland is het vijfde land, daar is Curaçao zeker niet bij meegerekend. Aquarissen uit Nederland en België vroegen mij of aquarissen hier al hun mond hebben geopend om de problemen aan te kaarten en of de regering al iets heeft laten weten. Ik moest beide vragen ontkennend beantwoorde. Wij zijn bezig met de zesde poging op de raffinaderij te heropenen. De burgers hebben een kort lontje en slaan elkaar letterlijk en figuurlijk in elkaar; relationeel geweld en karaktermoord is zeer hoog―over het eerste publiceert de politie wekelijks data.

Het is duidelijk dat onze leefbaarheid steeds achteruit gaat. Het vreemde is dat velen de Vision Curaçao 2030 (Goede, 2023) niet downloaden; men blijft maar vastlopen in wat er nu is en steed verder krimpt. Wat wij moeten constateren is dat wij als actieve burgers zelf moeten werken aan de kwaliteit van ons leven hier, daar speelt solidariteit een belkangrijke rol.

References

Goede, M. (2023). Vision Curacao 2030, RESET COVID-19. Retrieved from https://www.academia.edu/97853778/CURA%C3%87AO_2030_R_E_S_E_T_C_O_V_I_D_1_9

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page