top of page

Curacao, het Madeira van de Caribbean

Curacao, het Madeira van de Caribbean

DRAFT 3.0

22 januari 2023

Op 12 oktober vorige jaar (2022) hadden wij hoog bezoek van de president van Madeira, Miguel Albuquerque. De man heeft zijn naam mee, moet ik zeggen, want wij delen dezelfde voornaam. Volgens mij was hij hier op speciale uitnodiging van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) om een lezing te houden over het succes van zijn land. Daarna legde hij nog een aantal beleefdheidsbezoeken af en spendeerde hij de rest van de tijd met mensen afkomstig uit Madeira die een nationaal feestdag (feest van Arraial) vierde. Curaçao kent een relatief grote kolonie van mensen uit Madeira die in de hoogtijdagen van de raffinaderij hier zijn komen werken als arbeider. Ze werden belangrijk in de land- en tuinbouw, ijsverkoper en toko’s. Ze groeiden verder en op een gegeven moment beheersten zij de sector van supermarkten. Hun kinderen leerden echter door en werden professionals, vaak op financieel terrein maar ook op andere gebieden als bijvoorbeeld juridisch of paramedisch (Do Rego, 2012). Maar in de beginjaren werd op de Portugees werd neergekeken, hoort deze tegenwoordig tot de boven middenklasse en zelfs tot de elite.

Madeira is nu een economische wonder. Waar honderd jaar geleden velen moesten emigreren om een bestaan op te bouwen, is het land tegenwoordig welvarend met een economie gebaseerd op meerdere pilaren. De Ulta Perifere Status (UPG) van Europa van het land heeft daarin geen onbelangrijke rol gespeeld. Met name werd de infrastructuur aangelegd met Europese fondsen.

Vele Curaçaoenaar in betere functies kennen dit verhaal en wordt er met golven weleens de vraag geopperd of Curaçao niet de UPG status moet aannemen, in plaats van het huidige LGO. In het verleden sprak Curaçao over vele andere landen als model: Singapore, Barbados, Nieuw Zeeland en anderen. Curaçao zou het Singapore van de Caribbean kunnen worden. Naar Aruba kijken wij zogenaamd niet want die minachten wij. Maar nu de president op het eiland was had ik even het idee dat het nu echt zou komen. Maar nu een paar maanden verder kunnen velen zich niet meer herinneren dat de goede man de tijd heeft genomen om hier het verhaal te vertellen. Wij hebben het druk met carnaval, dat nu ook bestudeerd wordt door universiteiten om te kijken hoe wij onze economie hierop kunnen baseren. En tussendoor doen wij alsof wij één partner zoeken om de raffinaderij weer op te starten.

References

Do Rego, C. (2012). The Portuguese immigrant in Curaçao. EPUB.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page