top of page

Curacao 3.0

Ik heb net het boek

We hebben behoefte aan het Curacao 3.0, want Curacao 2.0 werkt niet. Het is een valse start na 101010. Wat werkt niet?  De politiek, de democratie, de economie, de samenleving.  Te veel armoede, haat en criminaliteit.  De huidige politici zijn niet instaat om perspectief te bieden.  Er is ook geen kijk op Curacao 3.0.

Curacao 3.0 moeten we cocreeren met zijn allen.  Daarbij speelt de social media een belangrijke rol. Gezamenlijk moeten wij tot oplossingen komen voor onze echte problemen.  Een voorbeeld: een drie weken geleden deed Gonzalo namens een burger een oproep via de radio om een ouder van een kind te helpen met twee polo shirts, voor het nieuwe schooljaar te kopen.  Binnen enkele minuten was de vrouw meer dan geholpen. Dits is slechts een voorbeeld.

In deze context zijn de verkiezingen van 19 oktober 2012 een kans, om te bepalen wat we willen en wie wij willen hebben als uitvoerders.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page