top of page

Curacao 3.0

Gisteren liep ik Dick Drayer tegen het lijf.  Toen ik verder liep zei hij: "3.0?".  Op donderdag liep ik een minister tegen het lijf.  Hij zei: "We hebben wel de mensen nodig om over te gaan naar the next level".  Met andere woorden: het blog "Curacao 3.0" wordt wel gelezen.  Dat is leuk, want dan is het schrijven van dit blog meer dan tijdverdrijf.  De komende week ga ik schrijven over, waarom de 2.0 systemen niet meer duurzaam zijn en de uitgangspunten van de deelsystemen 3.0.  Dus tot morgen.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page