top of page

Crisis, waarden en normen en transitie

Crisis, waarden en normen en transitie

DRAFT 2.0

2 augustus 2022

Wij verkeren wereldwijd dus in een crisis die bestaat uit meerdere lagen. Alle bestaande systemen falen. Dit verkondig ik al sinds 2013 (Goede M. , 2013). Ze zijn niet afgestemd op gebalanceerde waarden en normen. De crisis in niet alleen een bedreigen –kijk bijvoorbeeld naar de klimaatcrisis en de voedselcrisis- het biedt ook nieuwe kansen. Om kansen te verzilveren moeten wij transiteren.

Wij leven beleven -volgens deskundigen- één verandering van tijdperk en niet in langer in de tijdperk van veranderingen. Er vinden meerdere transities plaats die de post-pandemie samenleving vorm geven. Alles is nu vloeibaar. Het kan leiden tot de samenleving 5.0, maar dat is een automatisme, dat is afhankelijk van keuzes.

Er vinden tien transities plaats:

1. Energie: van fossiele naar duurzame energie, van centraal naar decentraal, van top-down naar bottom-up. Zonne-energie en waterstof.

2. Grondstoffen: de nieuwe technologie vergt nieuwe grondstoffen.

3. Circulaire: geen grondstoffen meer verloren laten gaan. Het is meer dan recycling.

4. Voedsel: een duurzame en digitale kringlooplandbouw die meer lokaal en regionaal is georiënteerd.

5. Ruimtelijk; hoe gebruiken wij de (openbare) ruimte?

6. Financiele: het huidige systeem staat ver af van de reële economie

7. Onderwijs: van standaard naar gepersonaliseerd onderwijs, dat voorbereidt op een nieuwe economie en samenleving , waarin wij leven lang ontwikkelen.

8. Zorg: zorg is geen markt. Het moet menselijker, eenvoudiger, betaalbaarder en digitaler.

9. Sociale: burgerinitiatieven.

10. Democratische: nieuwe balans tussen burger, markt en overheid. Neer een horizontale samenleving. Meer autonomie, mensen beheren hun eigen buurten. (Rotmans & Verheijden, 2022)

Ook op Curaçao vinden deze transities plaats, maar velen zijn zich er niet van bewust. Men denkt dat het slechts gaat om heropstarten van bestaande systemen na de pandemie. Bijvoorbeeld, het opstarten van de raffinaderij, het toerisme en het nieuwe ziekenhuis. Voeg daarbij toe dat bij ons de digitale transitie staat nog in de kinderschoenen.

Kijk in deze context naar het landspakket en men zal merken dat vele transities daarin niet aan de orde komen of onvoldoende aan de orde komen. Bijvoorbeeld, energie-, grondstoffen-, circulaire- en voedseltransitie. De regering zou er goed aan doen nationaal dialoog te starten en een aantal denktanks, zoals de onze, te betrekken bij de transitie en zo de chaos van de transitie te omarmen.

References

Goede, M. (2013). Curacao 3.0; Hoe kunnen wij Curacao 2.0 naar het niveau 3.0 brengen? Hoofddorp: Uitgeverij Eigenboek B.V.

Rotmans, J., & Verheijden, M. (2022). Omarm de chaos. De Geus.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page