top of page

COVID-19 reveals and accelerates

COVID-19 reveals and accelerates

Digitalisering als nieuw beleidsinstrument

DRAFT 1.0

16 april 2021

In het begin werd simpel gesteld dat je niet van het virus dood gaat als je gezond bent. Je loopt risico als je al zwakke gezondheid hebt. Met de nieuwe variantvan het virus weten wij dat niet meer zo zeker. Hetzelfde zeggen analisten van op andere gebieden, de pandemie is niet het probleem, het onthult problemen en het versnelt processen die reeds gaande waren.

Ik hoor ex-minister Mike Willem vroeg op de radio Z86. Hij zegt twee dingen: Wij als samenleving reageren niet op zaken die op ons afkomen, en hij noemt de klimaatcrisis als voorbeeld. Verder zegt hij dat alles wordt ingezet om na de pandemie de raffinaderij en het toerisme weer op te starten. Dat is het oude normaal. Wij blijven dan even kwetsbaar als Small Island Developing State. Wij doen niet genoeg aan differentiatie van de economie.

Neem nu digitalisering, het gebeurd nu overal in rap tempo. Pak nu het Antilliaans Dagblad van 15 april 2021. De tweede lockdown heeft weer een grote negatieve impact op de economie. Al vijftien dagen op rij betreuren wij doden vanwege de pandemie. Verder lees ik dat de grootste bank helemaal gaat voor digitalisering en dat reeds 147 medewerkers vrijwillig bij de bank zijn vertrokken. De nieuwe coalitie partijen overleggen met de Staatssecretaris via beeldbellen. De botica's slaan een noodkreet; digitalisering is nodig voor gegevens uitwisselen. Er wordt een online bijeenkomst over exportstrategie aangekondigd. Ik kan nog een tijdje doorgaan.

Ik stuurde een Whatsapp bericht naar een cliënt die al maanden wacht totdat wij weer samen kunnen komen voor trainingen. Ik probeer hem weer uit te leggen dat digitale trainingen onderdeel is van het nieuwe normaal. Ik hoop dat het nu wel is doorgedrongen.

Digitalisering wordt op grote schaal ingezet om de pandemie te bestrijden. Dat was daarvoor niet denkbaar. Wij moeten overal digitaal registeren Websites bezoeken. Social media volgen. Er is echter geen visie op ICT en data. Mij is niet duidelijk wat met de data gebeurd. Overal voeren wij hetzelfde in. Het is jammer dat wij geen Chief Information Officer hebben bij de overheid die met visie het tijdperk van ICT en data binnen leidt.

Wij bespreken dit onder andere in het platform www.curacao2030.net. Daar komt het volgende beeld tot stand. Om te vaccineren registreer je in een andere database dan de database waarin wordt bijgehouden dat je bent gevaccineerd. Dit fenomeen komt vaak voor. Zo hanteert iedere instantie betrokken bij impport en export een iegen definitie van sectoren en producten en diensten. Alleen maar praten over het adopteren van internationale definitie zet geen zoden aan de dijk.

De ICT sector maakt een gouden tijd door maar weinig wat nu wordt ontwikkeld past in een visie of een plan. Na de crisis is dit een gemiste kans en staan wij met lege handen. De vraag is of de nieuwe sector ICT op deze manier duurzaam wordt ontwikkeld.

Mooie rapportjes over de “X-road”, best practice uit Estonia, voor e-government en smart nation (e-Carib Competence Center, 2021), zijn dode letters, papierentijgers.

Bij mij is steeds meer het inzicht ontstaan dat digitalisering een volwaardig beleidsinstrument is worden naast de klassieke instrumenten als wet en regelgeving, financiële instrumenten, dwang, communicatie en faciliteiten. Door digitalisering kan een probleem opgelost worden, bijvoorbeeld belastingen, verkeer, onderwijs, zorg, energie verbruik, etc. Het is iets om ons te realiseren, te ontwikkelen en toe te passen.

References

Center, e.-C. C. (2021). Fundament voor veilige en efficiënte datadeling op Curaçao.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page