top of page

Coho en het maatschappelijk middenveld als separaat gebied

Coho en het maatschappelijk middenveld als separaat gebied

DRAFT 2.0

3 april 2022

De volgende uitvoeringsagenda is uit. Er zit niet spannends tussen. Alleen is de hoop dat er onder ‘economie’ iets stond van duurzame energie is vervolgen (Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, 2022). Ik blijf pleiten voor een ander model, wat ik reeds eerder heb gedaan. Ik wil nu het model aanvullen door het opvoeren van het ‘maatschappelijk middenveld’ als domein tussen de overheid en de economie. Het subsidiebeleid kan daaronder plaats worden. Het model wordt dan als volgt.

Boven, de mens:

6. Zorg

7. Onderwijs

Hervorming sociaal stelsel

De digital divide

De vergrijzing

En de problemen van jongeren

Drie pijlers: overheid, maatschappelijk middenveld, en economie:

Overheid

1. Financieel Beheer

2. Kosten en effectiviteit publieke sector

3. Belastingen

Maatschappelijk middenveld (People)

Subsidie-beleid

Maatschappelijk ondernemen

Economie

4. Financiële sector

5. Economische hervormingen

donut economie

food security, ontwikkelen van nieuwe sectoren als de ICT sector en alternatieve energie

Twee funderingslagen: versterking rechtsstaat en ICT:

ICT, energy & openbaar vervoer

Connectivity

Digital divide

Cyber security

8. Versterken rechtsstaat

Aandacht voor geopolitiek

Integriteit(skamer)

Nieuw sociaal contract

New Green Deal

Het maatschappelijk middenveld is richting de toekomst belangrijker dan ooit. De pandemie en de crisis hebben meer dan ooit duidelijk gemaakt dat de burgers zelf schokken moet opvangen en problemen moet oplossen. Hoe sterker het middenveld, des te sterker de samenleving.

References

Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. (2022). Uitvoeringsagenda Landspakket Curaçao; Uitvoeringsagenda 1 april – 30 juni 2022. Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comentarios


bottom of page