top of page

Circulaire economie

Circulaire economie

 

DRAFT 4.0

 

17 november 2023

 

Ik lees in een artikel in Vrij Nederland dat Nederland tegen 2050 een circulaire economie nastreeft. Hoewel circulaire economie in kleine groepen ter sprake komt, lijkt het onder topmanagers en zeker politici totaal geen prioriteit te hebben op het eiland. Op Curaçao hebben we circulaire economie als uitgangspunt opgenomen in het visiedocument op www.curacao2030.net. Het besproken artikel richt zich specifiek op afvalwater en beweert dat de wetgeving in Nederland nog niet is afgestemd op het hergebruik van afvalwater. Desondanks wordt afvalwater gezuiverd voordat het wordt geloosd in meren en rivieren. Een opmerkelijke titel van het stuk is "De kringloop van onze poep", waarbij wordt benadrukt dat afvalwater een bron van CO2 is, als ik het goed begrijp.

In Nederland is het hergebruik van gezuiverd water praktisch verboden, wat in contrast staat met de situatie op Curaçao, waar het misschien niet gereguleerd is maar wel wordt gebruikt voor golfbanen. Helaas heeft dit gebruik ten koste kunnen gaan van de beschikbaarheid voor de landbouw, wat tot het faillissement van sommige landbouwbedrijven heeft geleid, zoals mij is uitgelegd. In Nederland is hergebruik nog niet goed geregeld en vereist het aanzienlijke energie, materialen, toezicht en onderhoud, aldus het artikel (Heerkens, 2023).

Opvallend merkt het artikel op dat, ondanks deze beperkingen, er steeds meer toiletten worden geïntroduceerd die water besparen, zoals composttoiletten. Hoewel oorspronkelijk gedacht werd dat energie gewonnen kon worden uit vergisting, blijken nog meer mogelijkheden. De technologie is nog lang niet voldoende ontwikkeld, en er is aanzienlijke innovatie nodig om dit aspect van de circulaire economie te verbeteren. Maar het is tijd oom voor te sorteren.

 

References

Heerkens, S. (2023, augustus 31). Hoe sluiten we de cirkel?: riolering; De kringloop van onze poep. Vrij Nederland, pp. 64-73.

 

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page