top of page

Cijfers; geld, sex en strand

Cijfers; geld, sex en strand

DRAFT 2.0

13 maart 2022

Op een 1 februari 2022 schreef ik “Waarom werken vaak een hel is?”. Ik haalde toen meerdere factoren aan, onder anderen grensoverschrijdend gedrag. Nu verschijnt er een rapport dat stelt dat driekwart van de werkende bevolking van Curaçao (20% is werkloos) grensoverschrijdend gedrag op het werk ervaart. 80% wordt gepest door leidinggevenden (Driekwart Curacaoenaars last van ongewenste intimiteit op werkvloer, 2022). Dat geeft aan dat de verhoudingen niet fijn zijn; er draait veel om macht en sex.

Dan zie ik het onderzoek dat stelt dat de huishoudens op Curaçao voor 88% belast zijn door schuld; van iedere honderd gulden die binnenkomt, moet 90 gulden naar schuldeisers. Men heeft dus 10% van het inkomen om te leven (Schuld huishoudens 88%, 2022). En dat was nog voor de pandemie; het is dus nu veel erger. Met andere woorden er is een chronisch gebrek aan geld. Velen stellen dat wij boven onze stand leven. En zelfs staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft gemerkt dat alles hier veel duurder is. Voeg daar aan toe de inflatie, veroorzaakt door problemen in de supply chain, de al langer stijgende aardolieprijzen en nu veroorzaakt door de oorlog in de Oekraïne. En de minister van Economische Ontwikkeling, die zegt dat hij machteloos is om hier iets aan te doen (Ongekende prijsstijging, 2022). Voeg toe dat de minister van Financiën nu met grote voortvarendheid veel belasting int c.q. dat er voor de burgers een belastingaflossing bij komt, in een context waarin, volgens de minister, de lokale oligarchen met de hulp van het apparaat heel weinig belasting betalen (Nu.cw, 2022).

Eerder stelde Arthur Nivillac dat er een verband is tussen gebrek aan geld en sex op het werk. Door gebrek aan geld prostitueren mensen zich op het werk.

Maar kijk dan naar het ander cijfer dat deze week in de publiciteit kwam. De afgelopen drie jaar zijn ongeveer 9.000 mensen netto vertrokken. Het eiland is dus minder leefbaar. Als men een baan heeft, is het niet leuk op het werk en men heeft een te hoge schuld. Dus minder leefbaar voor lokalen, want wat ik begrijp is het steeds aantrekkelijker voor buitenlanders, met name de Nederlandse zon- en strandaanbidder. Steeds vaker koopt men een (tweede) huis. Dit is niet onwaarschijnlijk als men kijkt naar dezelfde ontwikkeling op Bonaire. Een van de positieve aspecten is dat steeds meer monumenten in de binnenstad worden gerestaureerd, niet alleen door Nederlanders trouwens..

Figuur 4: Bevolingsontwikkeling Curaçao (PBC, 2022)

Dit alleen zegt zoveel. Onder anderen dat onze organisatie niet bezig zijn met produceren, maar elkaar het leven zo onaangenaam mogelijk maken, allemaal gevolg van het Family & Friends systeem van de zeven vinkjes Curaçaoenaar.

References

Driekwart Curacaoenaars last van ongewenste intimiteit op werkvloer. (2022, maart 9). Opgehaald van www.dolfijnfm.com: https://www.dolfijnfm.com/driekwart-curacaoenaars-last-van-ongewenste-intimidatie-op-werkvloer/?fbclid=IwAR0e4fIUgS8dvs0RQmNKfguPFyu-0hJbYMuXqJHOaaSChsBuhX9xeKkDQNY

PBC. (2022, maart 10). Curaçao wordt ouder. Opgehaald van /knipselkrant-curacao.com: https://knipselkrant-curacao.com/nieuws/economie/sociale-sector/pbc-curacao-wordt-ouder/

Schuld huishoudens 88%. (2022, maart 2). Opgehaald van Antilliaans Dagblad: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/25283-schuld-huishoudens-88

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page