top of page

Busbedrijf 3.0

Eerder ging de blog over personenvervoer. Nu een vervolg. Sinds mijn middelbareschooltijd ben ik niet meer gereisd met het ABC busbedrijf.  Je weet hoe dat is gegaan.  Je gaat studeren. je komt terug. Je gaat werken en koopt een auto.  Terwijl ik in Nederland steeds met het openbaar vervoer ben gegaan en als ik nu naar Nederland ga is het openbaar vervoer een echte optie.  Ik zou die optie op Curacao ook willen hebben.  Maar we kunnen het product busbedrijf op Curaçao niet vergelijken met dat in Nederland.  Ja, Nederland is een rijk land.  Maar binnen onze mogelijkheden is veel meer mogelijk.

Ik heb het stappenplan om van 1.0 naar 3.0 al eerder gegeven:

Webpresence.  3.0 speelt zich af op het internet.  Dus daar beginnen we dan ook gelijk mee.  Een eenvoudige internet die, als nodig is, door de manager zelf wordt beheert. Gedurende het jaar wordt deze website interactief gemaakt.

Visie en missie. Waarom bestaat jouw organisatie?  Wat is jouw toegevoegde waarde voor de samenleving?

Communicatie. Hoe communiceert u binnen het bedrijf?  Om op een lijn te zitten om de visie te realiseren moet men op een lijn zitten.

Outputs definiëren.  Wat zijn jouw producten en diensten?  Wat maakt ze onderscheidend?

ICT plan.  Wat is er in huis aan ICT?  Hoe staat het met de integratie van de hardware en software?  Hoe is de continuïteit geborgd?  Hoe staat het met de beveiliging? Maar ook welke smartphones worden er gebruik en hoe? En het gebruik van open source software?

Processen beschrijven.  Wat zijn de procedures?  Hoe is de control?

Plannen, en budgetteren.  Er moet een (jaar)cyclus worden vastgesteld. Er moet aandacht zijn voor de prijs en de kwaliteit. Het jaar moet vastliggen eenplan.

Draaien (pdca). Iedere dag(cyclus) wordt gekeken naar de week, de maand, kwartaal en het jaar. Iedere dag wordt geproduceerd en wordt er gezocht naar verbetering of innovatie. Alle processen zijn belangrijk, maar met name het proces van factureren en innen.

Branding. Hoe wordt gezorgd dat potentiële klanten ons kennen en benaderen.

Verkoop.  Uit eindelijk gaat het om betalende klanten.

Ik wil aan de hand van dit plan een aantal opmerkingen maken over ABC.  Hoe kan het busbedrijf stappen maken richting 3.0?

Dus ik dacht: als ik een reis ga maken met ABC moet ik naar de website.  Wat zie ik op hun website, die in drie talen beschikbaar is?  Ik vind de 11 routes, en de haltes die ze aandoen, maar ik zie alleen de vertrektijd uit Punda.  Ik zie gaan map van de route.  Ook zie ik geen tarieven en hoe ik kan betalen. ABC zou moeten investeren in de website.  Op de bussen zou ik het adres www.autobusbedrijf.com duidelijk laten zien.

Ik vraag me af of de bussen voorzien zijn van AC.  Maar Wifi zou het product ook nog verder aantrekkelijk maken. Volgens mij kunnen senior burgers ook gratis reizen, maar dat weet ik niet zeker.  Verder pleit ik om studenten van het hoger onderwijs gratis laten reizen. Ik bedoel dat de gemeenschap het abonnement betaald.

De haltes verdienen ook de aandacht.  Iedereen, met name de oudjes, moet toch een beetje comfortabel op de bus kunnen wachten?  Sinds wij bussen kennen, hebben we dit probleem.  Ik stel voor om een ontwerp wedstrijd uit te schrijven, om zo aan een ontwerp te komen.  Ik stel voor om in het buitenland te kijken of er andere oplossingen zijn. Ik stel voor om de haltes te laten adopteren door instanties of groepen van instanties in de buurt van de halte.  Immers, ze hebben er baat bij, want hun personeel en klanten maakt er gebruik van.  Zo'n halte is verder een perfect object om reclame op te maken.  Een ander idee is om bushaltes in de passen in projecten.  Bijvoorbeeld, hoe gaat de halte eruit zien bij de shoppingmall Sambil?  Of aan de weg langs Julianadorp?

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comentários


bottom of page