top of page

Bruggenbouwers

Willemstad kent meerdere bruggen. Ze verbinden bijvoorbeeld de twee gescheiden stadsdelen Punda en Otrobanda. Het eiland kent vele scheidslijnen. De kloven zijn verder verdiept, dieper dan ooit na 2005 en zeker na 101010. Geroepen leven op toppen en bestrijden elkaar op leven en dood. Het kan zo niet verder. We moeten bijelkaar komen om te praten. Om oplossingen te zoeken. We hebben bruggebouwers nodig. Is het niet zo dat we bruggen kunnen slaan bij de snek?

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page