top of page

BRICS 2023: Nieuwe Kansen voor Ontwikkeling en Samenwerking, Samen met de Opkomst van CBDC�??s

BRICS 2023: Nieuwe Kansen voor Ontwikkeling en Samenwerking, Samen met de Opkomst van CBDC’s

DRAFT 4.0

8 juli 2023

Wij volgen de BRICS nauwelijk. Hoewel China grote belangstelling heeft voor de raffinaderij. China en Rusland aanwezig zijn in de regio met name Venezuela. Rusland schijnt ook via e-gaming dicht bij huis te zijn. Wij grote gemeenschappen Chinezen en mensen uit India hebben. En het feit dat Brazilië een steeds belangrijkere toersitische markt wordt. Het officiële overdracht van het BRICS-voorzitterschap van China naar Zuid-Afrika (22 to 24 augustus 2023) markeert een markant jaar. 2023 richt zich op twee belangrijke agenda’s: samenwerking voor gemeenschappelijke ontwikkeling en uitbreiding van het BRICS-lidmaatschap. Op 25 april 2023 is aangekondigd dat 19 landen belangstelling hebben voor het lidmaatschap kenbaar hebben gemaakt.

BRICS-landen hebben altijd samengewerkt voor ontwikkeling en het verbeteren van levensomstandigheden. Infrastructuurprojecten en financiële initiatieven zoals de New Development Bank hebben bijgedragen aan economische groei en veerkracht.

Ondanks hun bijdrage aan de wereldeconomie, hebben BRICS-landen beperkt stemrecht in internationale instellingen. Er is behoefte aan een inclusief wereldwijd economisch governance-systeem.

Tegelijkertijd groeit de interesse in centrale bank digitale valuta’s (CBDC’s). De BRICS bestuderen de mogelijkheid van een eigen cryptocurrency. BRICS-landen zijn in gesprek om een grensoverschrijdende digitale valuta te creëren om hun afhankelijkheid van de Verenigde Staten te verminderen. Het BRICS-blok vertegenwoordigt een aanzienlijke economische macht, met een gecombineerd BBP van $40 biljoen.

Over het geheel genomen zou de creatie van een digitale valuta voor BRICS-landen verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de handel en het wereldwijde financiële landschap, met name in het licht van de verschuiving naar multipolaire politiek en het toenemende gebruik van handelsplatforms.

CBDC’s bieden centrale banken de voordelen van cryptocurrencies, met streven naar regulering en stabiliteit. Het gebrek aan regelgeving heeft de roep om regulering versterkt na de ineenstorting van cryptocurrencies in 2022.

Centrale banken wereldwijd onderzoeken de mogelijkheid van CBDC’s om hun soevereiniteit te behouden en de voordelen van cryptocurrencies te benutten. De introductie van CBDC’s brengt echter uitdagingen met zich mee, zoals privacy en verstoring van commerciële banken.

Terwijl overheden en centrale banken doorgaan met hun plannen voor digitale valuta, is zorgvuldige overweging en robuuste regelgeving nodig om de uitdagingen en kansen van digitale financiën aan te pakken.

In conclusie, BRICS 2023 biedt nieuwe kansen voor ontwikkeling en samenwerking, terwijl CBDC’s op de agenda staan. Een succesvolle implementatie van digitale valuta vereist zorgvuldige afweging en regelgeving in het veranderende landschap van digitale financiën.

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page