top of page

Breaking Ranks: How to change when yesterday's stories limit today's choices

Breaking Ranks: How to change when yesterday's stories limit today's choices

DRAFT 1.0

15 september 2021

“Er is maar één ding dat mensen en naties achter zich houdt. Het is een verhaal dat uitlegt wie ze zijn en wat ze wel en niet kunnen doen. Breaking Rank helpt je de geest te begrijpen en het ware potentieel van mensen te ontsluiten.” Dit is een zin uit een recensie van het boek. De vragen die het boek tracht te beantwoorden is: Hoe kun je mensen motiveren en hen in staat stellen betere keuzes te maken, wanneer verhalen over hun sociale rang hun geest gevangen hebben gezet? Hoe kan de mentaliteit van mensen niet alleen hun eigen welzijn en rijkdom negatief beïnvloeden, maar ook dat van een hele samenleving? De stelling van Steven Coutinho is dat stories belangrijk zijn. Ze vormen onze werkelijkheid (Coutinho, 2018). Een dergelijke stelling tekende in op in 2013, in “Curacao 3.0”.

Nee, geen heren Wiels en Pierre als onze storytellers; hun dagelijkse verhaal brengt ons niet verder. We hebben politici, journalisten, artiesten en anderen nodig, die ons het 3.0-verhaal vertellen en onze mensen inspireren om binnen dit 3.0-verhaal hun dromen na te streven. Wij willen niet nog een keer het slavernijverleden opnieuw vertellen en beleven; vertel alsjeblieft nog een verhaal ernaast. Misschien is dat de reden waarom de jonge mensen, met hun smartphone, niet meer communiceren met ouderen. Ze willen hun eigen dromen achterna. Als we samen met hen zouden dromen, zou de toekomst er veel leuker uitzien. (Goede, 2013)

Langs heel andere weg stel Coutinho dat wij te maken hebben met het ideaaltype van de plantage. Op de plantage gedraagt men zich op een bepaalde wijze: Lage risicotolerantie; hulpeloosheid, eerbied en slachtofferschap; macht komt de weinigen ten goede ten koste van de velen; demotivatie en terugtrekking; iemand is er altijd op uit om me te pakken te krijgen; korte termijn focus. Dit duidt op een andere reden voor stagnatie in dit soort post-koloniale samenlevingen: de geest van mensen en hoe ze zijn gevormd.

Hoe te veranderen is ook voor Coutinho een moeilijke vraag. Als ik hem goed begrijpt zoek hij het in meditatie en psychologen, andere invulling van het onderwijs en democratisering van organisaties. Een ding is duidelijk, er is geen quick-fix.

Wat ik zeker van het boek waardeer is dat het onderkent hoe complex verhalen en structuren zijn, die gebrek aan grit verklaren en het gebrek aan grit niet toeschrijven aan het individu.

References

Coutinho, S. (2018). Breaking Ranks: How to change when yesterday's stories limit today's choices. Steven Coutinho.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Kommentare


bottom of page