top of page

Blue Monday

Blue Monday. Not if you started working on Sunday.  Monday 3 December 2012 is the first day of the month on the job in de month December.  You spend some quality time with the family at home while you check your email.  You never know who send you an email last night, after you finished planning. Have healthy breakfast.  The best thing is to start working online at home till after the trafic jam.

When I arrive at the office I start socializing.  I have created the time by working on Sunday and starting at home. I have a a series of short meetings with all the managers.  The topic is the prepartion of the evaluation of 2012 and the business plan for 2013. I ask all the managers to prepare and submit their input.

I have two special meetings. One with the finance manager to have a look at all aspects of the business.  I want to know how much money is in the bank.  Accounts receiveble and the bills to pay.  I have a second meeting with HRM to get informed about all aspects.

I try to stick to the plan I made on Sunday.  I take out the to do list and do what I have to do.

Vertaald met Google Vertaal:

Blue Monday. Niet als je begon te werken op zondag. Maandag 3 december 2012 is de eerste dag van de maand december op op het werk. U besteedt wat quality time met de familie thuis, terwijl u uw e-mail verwerkt. Je weet nooit wie u een email heeft gestuurd gisteravond, nadat u klaar was met de planning. Neem een gezond ontbijt. Het beste is om te beginnen met online werken thuis tot na de spits naar kantoor te rijden.

Als ik aankom op kantoor begin ik socialiseren. Ik heb de tijd geschapen door te werken op zondag en thuis te beginnen. Ik heb een serie korte bijeenkomsten met alle managers. Het onderwerp is de voorbereiding van de evaluatie van 2012 en het business plan voor 2013. Ik vraag alle managers voor te bereiden en input in te dienen.

Ik heb twee speciale bijeenkomsten. Een met de finance manager om een ​​blik op alle aspecten van het bedrijf te werpen. Ik wil weten hoeveel geld er op de bank is. Accounts receiveble en om de rekeningen te betalen. Ik heb een tweede vergadering met HRM om informatie te krijgen over alle aspecten.

Ik probeer vast te houden aan het plan dat ik op zondag heb gemaakt. Ik haal de to do list te voorschijnt en doe wat ik moet doen.

1 view0 comments

Comments


bottom of page