top of page

Betekeniseconomie

Betekeniseconomie

DRAFT 2.0

10 mei 2022

Ik moet straks een presentatie verzorgen van het “Pioniers van de nieuwe welvaart”. Het gaat over betekeniseconomie (Klomp & Maarhuis, 2018) . Wat is betekeniseconomie?: In de betekeniseconomie is de focus niet langer zo veel mogelijk geld en winst liggen, maar zo veel mogelijk op maatschappelijke meerwaarde (geluk). Dit zou passen bij de behoefte aan meer zingeving en betekenis in het werk. Mensen willen graag werken bij bedrijven die het beste met de mensheid voor hebben.

Betekenisvol ondernemen gaat over eerlijk en duurzaam zaken doen in een wereld die kampt met serieuze economische, sociale en ecologische uitdagingen. De ondernemer richt zich op de overgang naar een nieuwe economie die minder gericht is op eigenbelang, winstmaximalisatie en groei.

Op Curaçao hebben wij ze ook, maar vaak zien zij zichzelf niet zo en zien wij ze niet zo. Bijvoorbeeld, de voedselbossen of Kura di Arte en andere soortgelijke ondernemers. Ze hebben het zeker niet makkelijk, maar ze hebben enorm veel energie omdat ze zinvol bezig zijn.

References

Klomp, K., & Maarhuis, N. (2018). Pioniers van de nieuwe welvaart; Drijfveren en dilemma's van ondernemers in de betekeniseconomie. Uitgeverij Business Contact.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page