top of page

Beleidscyclus

Beleidscyclus

Agenda, voorbereiding, bepaling, uitvoeren en evaluatie (Greene, 2005)

DRAFT 1.0

30 april 2021

Over de agendavorming hebben wij het genoeg gehad ini ander posts. De verkiezing en wat daaruit volgt is de langrijkste periode (policy-window) waarin de politieke, bestuurlijke en ambtelijke organisatie wordt bepaald. Daarna breekt periode van de beleidsvoorbereiding aan.

Het regeerprogramma geeft alle ministeries aan op welke punten beleid moet worden ontwikkeld, bijgesteld of beëindigd. Simpel gesteld kan beleid top-down of bottom-up worden voorbereid. Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat bottom-up de beste methode is. Het gaat om meer dan dat. Het gaat om een participatieve benadering. Het gaat niet alleen om inspraak maar om co-creatie. Er ontstaat een driehoek tussen de politiek, de ambtenarij en de stakeholders. Het gaat om het probleem onderzoeken, de bestaande situatie in kaart brengen, de gewenste situatie definiëren en een mix van beleidsinstrumenten te ontwerpen. Allemaal gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en data (data-driven en evidence-based). Beleidsontwikkeling is toegepaste wetenschap. Vaak is beleid een incrementele aanpassing van bestaand beleid maar soms is het radicaal anders. Kijk bijvoorbeeld nu naar het beleid ten aanzien van belastingen, het gaat om een paar procenten meer of minder, hier en daar. Bij de beleidsontwikkeling wringt de schoen van de overheid van Curaçao. Er zijn veel ambtenaren die op hun naamkaartje de generieke functienaam “beleidsmedewerker” hebben staan, maar niet zijn opgeleid, onvoldoende ervaring, of geen talent hebben voor het vak beleidsontwikkeling, of is het een kunsy. De output aan beleidsnota’s en wetten van de overheid is erg laag.

Bij de beleidsbepaling neemt de minister het weer over. Het gaat door besluitvorming door de minister, of de raad van ministers of besluitvorming door het parlement. Maar daarvoor gaat het langs alle advies raden als de Raad van Advies, de Sociaal Economische Raad en anderen.

Beleidsuitvoering is de moeilijkste fase van de beleidscyclus. Een van de redenen is dat de belangstelling van de minister en de politiek afneemt na de vaststelling van het beleid. Na het publiceren van beleid moeten de ontworpen beleidsinstrumenten daadwerkelijk gaan functioneren zodat de sturing van de samenleving in een bepaalde richting daadwerkelijk plaatsvindt. Het gaat dan niet alleen om output maar vooral of outcome, het gewenste effect van het beleid. De uitvoering is de kerntaak van de uitvoerende diensten of andere instanties waarmee de overheid daartoe verbinding mee onderhoudt.

Ook over beleidsevaluatie en dat het hier zelden plaatsvindt hebben wij het al gehad.

De problemen met de beleidscyclus zijn bekend. Niemand zegt er wat over, het is alsof wij ons erbij hebben neergelegd. Vroeger werd op grote schaal consultants binnengehaald om dit te camoufleren. Steeds wordt er gepraat over een bestuursacademie, alsof dat de oplossing zou zijn (staat nu weer in het regeerakkoord), maar beleidsontwikkeling is een talent dat een leven lang ontwikkeld moet worden. Mijn promotor spreekt van beheerste passie.

References

GReene, J. (2005). Public Administration in the New Century; A Concise Introduction. Thomson Wadsworth.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page