top of page

Bedankt, Mark Rutte

Bedankt, Mark Rutte

DRAFT 3.0

11 juli 2023

Het kabinet Rutte 4 is gevallen op 7 juli 2023. Mark Rutte heeft 13 jaar geregeerd als minister-president, langer dan wie dan ook in de Nederlandse geschiedenis, net zo lang als het bestaan van land Curaçao. En het is tijdens zijn regeerperiode bergafwaarts gegaan met Curaçao. Dit betekent niet dat Rutte hier rechtstreeks iets mee heeft te maken, maar het marktdenken dat hij propageerde heeft ook op Curaçao geleid tot veel sociale problemen. Maar het is ook niet eens het marktdenken dat ons de das heeft omgedaan maar het slecht bestuur, met name corruptie, dat is gaan woekeren.

Kabinet Rutte 4 kwam aan de macht nadat Rutte 3 opstapte vanwege de toeslagenaffaire. De coalitie slaagde er na de verkiezingen en 9 maanden onderhandelen in om met 77 van de 150 zetels te regeren. Destijds heb ik al aangegeven dat Rutte's houdbaarheidsdatum was verstreken. De beloofde nieuwe bestuurscultuur is nooit gerealiseerd. De Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 waren een duidelijk signaal van onvrede onder de burgers over de politiek, met name het kabinet Rutte 4. Dit heeft ongetwijfeld meegespeeld bij de beslissing van Rutte en de VVD om nu de stekker eruit te trekken, omdat de VVD het nog steeds goed doet binnen de eigen achterban en niet bij voorbaat kansloos bij nieuwe Tweede Kamer verkiezingen in november 2023.

Rutte was de constante factor in de afgelopen 13 jaar en zorgde voor stabiliteit, maar transformeerde de Nederlandse politiek naar een minister-president stelsel en creëerde een individualistische, door de markt gedreven samenleving met vele sociale problemen als neveneffect, bijvoorbeeld armoede, burgers met schulden, groei van voedselbanken, schaarste van woningen. Rutte laat een politiek vacuüm in Den Haag achter zonder duidelijke leiders, wat kan leiden tot een implosie van het huidige politieke spectrum. Er kan een post-Rutte periode aanbreken waarin het even zal duren voordat alles weer op zijn plaats valt. Rutte zal zelf vertrekken naar een topfunctie bij een transnationale organisatie.

En toch heeft Rutte op een andere manier positief bijgedragen aan onze samenleving, vooral door het feit dat het Koninkrijk op 19 december 2022 excuses heeft aangeboden voor het slavernijverleden, via de woorden van Rutte zelf. Een week voor het aftreden van Rutte, in juli 2023, 160 jaar na de afschaffing van de slavernij binnen het Koninkrijk, bood koning Willem-Alexander excuses aan en vroeg hij om vergeving. Dit is een belangrijke stap, maar het lost onze economische en sociale problemen niet op. Het is echter twijfelachtig of een andere premier deze excuses voor elkaar zou hebben gekregen. Ook is het twijfelachtig of een nieuwe regering het verschil kan maken voor Curaçao, aangezien de oplossing vanuit het eiland zelf moet komen, met goed bestuur, zonder corruptie, en de ontwikkeling van een gediversifieerde economie.

We moeten erkennen dat de impact van Rutte’s beleid op Curaçao niet te negeren is. Hoewel er zeker kritiekpunten zijn, moeten we ook oog hebben voor de positieve ontwikkelingen die tijdens zijn ambtsperiode hebben plaatsgevonden. Het is nu aan Curaçao om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te streven naar goed bestuur en economische diversificatie, ongeacht wie er aan de macht is in Nederland. De weg naar een betere toekomst ligt in onze eigen handen.

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page