top of page
Search
  • _

Armoedebestrijding Curacao 3.0

Armoede is een groot probleem op het eiland. Al jaren.  Zie de laatste census gegevens.  Vele organisaties zijn actief op gebied van de bestrijding en de regering heeft diverse programma's gericht op de bestrijding.  Vroeger was armoedebestrijding prominent op de agenda tijdens verkiezingen.  Tegenwoordig nemen populistische onderwerpen als onafhankelijkheid en corruptiebestrijding een belangrijkere plaats in.  Ondanks alle inspanningen is de armoede eerder toegenomen dan afgenomen.

Armoedebestrijding 3.0 gaat uit dat de burgers het zelf doen.  Ieder gezin die het beter heeft met opgegroeiende kinderen wordt gekoppeld aan een gezin met opgroeiende kinderen die het minder hebben.  Het welgestelde gezin zorgt zoveel als mogelijk voor ondersteuning bij het onderwijs en ontwikkeling van het kind uit het arme gezin.  Bijvoorbeeld door het kind mee te laten rijden naar school.  Een boterham mee te geven.  Mee te nemen voor huiswerkbegeleiding.  De achterliggende gedacht is dat armoede te maken heeft met het milieu. Op deze wijze wordt het arme kind geintroduceert in een milieu dat meer kansen biedt. 

Om nog u nog een idee te geven.  Zo kunt u uw PC eerder afschrijven en instaleren bij het twin gezin.  Maar mogelijk heeft zo'n kind een talent voor sport.  Dan kan dat ook ondersteund worden.  De beloning als zo'n kind een goed terecht komt en onze samenleving minder ongelijkheid vertoont.

Heeft u de flim "Blind side" gezien?  Het is vast in de DVD store of ergens te downloaden.

Dit idee is gebaseerd op de opkomende tijdsgeest.  "One of the big new trends in society is - believe it or not - sharing. Models such as car sharing, co-working and couch surfing are steadily gaining hold. Almost everyone has heard of them, and many have even tried them. In Germany's major urban centers it'’s no longer necessary to own a vehicle, since easy and convenient car sharing services are available on (almost) every corner. " (Link)

Natuurlijk kunnen we dit concept verder uitwerken.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page