top of page

Armoedebestrijding Curacao 3.0

Armoede is een groot probleem op het eiland. Al jaren.  Zie de laatste census gegevens.  Vele organisaties zijn actief op gebied van de bestrijding en de regering heeft diverse programma's gericht op de bestrijding.  Vroeger was armoedebestrijding prominent op de agenda tijdens verkiezingen.  Tegenwoordig nemen populistische onderwerpen als onafhankelijkheid en corruptiebestrijding een belangrijkere plaats in.  Ondanks alle inspanningen is de armoede eerder toegenomen dan afgenomen.

Armoedebestrijding 3.0 gaat uit dat de burgers het zelf doen.  Ieder gezin die het beter heeft met opgegroeiende kinderen wordt gekoppeld aan een gezin met opgroeiende kinderen die het minder hebben.  Het welgestelde gezin zorgt zoveel als mogelijk voor ondersteuning bij het onderwijs en ontwikkeling van het kind uit het arme gezin.  Bijvoorbeeld door het kind mee te laten rijden naar school.  Een boterham mee te geven.  Mee te nemen voor huiswerkbegeleiding.  De achterliggende gedacht is dat armoede te maken heeft met het milieu. Op deze wijze wordt het arme kind geintroduceert in een milieu dat meer kansen biedt. 

Om nog u nog een idee te geven.  Zo kunt u uw PC eerder afschrijven en instaleren bij het twin gezin.  Maar mogelijk heeft zo'n kind een talent voor sport.  Dan kan dat ook ondersteund worden.  De beloning als zo'n kind een goed terecht komt en onze samenleving minder ongelijkheid vertoont.

Heeft u de flim "Blind side" gezien?  Het is vast in de DVD store of ergens te downloaden.

Dit idee is gebaseerd op de opkomende tijdsgeest.  "One of the big new trends in society is - believe it or not - sharing. Models such as car sharing, co-working and couch surfing are steadily gaining hold. Almost everyone has heard of them, and many have even tried them. In Germany's major urban centers it'’s no longer necessary to own a vehicle, since easy and convenient car sharing services are available on (almost) every corner. " (Link)

Natuurlijk kunnen we dit concept verder uitwerken.

1 view0 comments

コメント


bottom of page