top of page

Arbeidsmarktuitdagingen in de gezondheidszorg en onderwijs: Een mondiaal perspectief"

Arbeidsmarktuitdagingen in de gezondheidszorg en onderwijs: Een mondiaal perspectief"

DRAFT 5.0

6 augustus 2023

In de afgelopen tijd hebben medische specialisten dreigementen geuit om te vertrekken, nadat bekend werd dat hun inkomen genormeerd zou worden. Dit heeft terecht veel aandacht gekregen, maar we moeten niet vergeten dat er ook andere sectoren zijn die kampen met personeelstekorten. Terwijl de focus voornamelijk op de specialisten ligt, hebben ook verplegers en mensen uit het onderwijs het eiland verlaten. Hotels klagen dat ze niet genoeg gekwalificeerd personeel kunnen aantrekken en overwegen zelfs de import van arbeidskrachten. Bovendien vertrekken honderden studenten naar Nederland om daar een opleiding te volgen, en slechts een klein deel van hen keert, al dan niet met een diploma, terug. Dit heeft grote gevolgen voor de toekomst van het eiland, aangezien het onderwijs en andere sectoren dreigen in te storten door een gebrek aan steunpilaren.

Het is begrijpelijk dat de dreiging van specialisten veel aandacht krijgt, gezien hun cruciale rol in de gezondheidszorg. Echter, we moeten deze kwestie in perspectief plaatsen en erkennen dat het geen lokaal verschijnsel is. Het is eerder een gevolg van de geglobaliseerde arbeidsmarkt, waarbij professionals overal ter wereld mobieler worden en kiezen voor betere kansen elders. Het is dan ook merkwaardig dat de discussie over medisch specialisten vaak zonder bredere context wordt gevoerd, wat uiteindelijk weinig goeds zal opleveren.

Het probleem gaat verder dan alleen het vertrek van specialisten. Het hele eiland ervaart een verlies van hoogopgeleide en gekwalificeerde mensen, wat een negatieve impact heeft op verschillende sectoren. Het onderwijs is een van de belangrijkste pijlers van de samenleving, maar het vertrek van docenten en studenten ondermijnt de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs. Hotels en andere bedrijven hebben gekwalificeerd personeel nodig om te groeien en te bloeien, maar het tekort aan arbeidskrachten bemoeilijkt dit proces.

Deze situatie vraagt om een diepgaande analyse en een holistische aanpak. Het is essentieel dat we niet alleen naar de symptomen kijken, zoals het dreigende vertrek van specialisten, maar dat we de onderliggende oorzaken aanpakken. We moeten ons bewust worden van de mondiale concurrentie om talent en begrijpen dat het vermogen van mensen om vanuit een collectief perspectief te denken, in de afgelopen veertig jaar is afgebrokkeld.

Het is tijd voor een nationaal debat waarin alle betrokken partijen samenwerken om duurzame oplossingen te vinden voor de arbeidsmarktuitdagingen. De SER heeft hierin het voortouw genomen. Het behouden van talent en het aantrekken van nieuwe professionals vereist een gerichte aanpak, waarbij we moeten investeren in opleiding en ontwikkeling, goede arbeidsvoorwaarden en een stimulerende werkomgeving. Bovendien moeten we het onderwijs versterken, zodat het aantrekkelijk wordt voor studenten om hier te blijven en te gedijen.

Alleen door vanuit een gezamenlijk ‘wij’-perspectief te handelen, kunnen we de huidige situatie ombuigen en een stabiele toekomst creëren voor de gezondheidszorg, het onderwijs en alle andere sectoren op ons eiland. Wij moeten de krachten bundelen en een nieuwe visie ontwikkelen waarin talent behouden blijft, kennis wordt gedeeld en samenwerking centraal staat. Het is tijd om te bouwen aan een veerkrachtige en duurzame samenleving voor de toekomst.

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page