top of page

Als Coho een vehikel is wat is de bestemming en wat is de route?

Als Coho een vehikel is wat is de bestemming en wat is de route?

DRAFT 2.0

19 maart 2022

Er wordt volop gedebatteerd over het Coho, maar nauwelijks over het landspakket. Het landspakket is de route, maar waar naar toe? De bestemming is een resiliente samenleving en economie. Het zijn acht gebieden:

1. Financieel Beheer

2. Kosten en effectiviteit publieke sector

3. Belastingen

4. Financial sector

5. Economische hervormingen

6. Zorg

7. Onderwijs

8. Versterken rechtsstaat

Het zijn to do-lijstjes van hervormingen die het eiland allang in het verleden zelf heeft vastgesteld dat die zaken moet gebeuren. Is er een hiërarchie tussen deze acht? Is er samenhang tussen? Moeten ze niet een logische sequentie worden doorgevoerd om het doel te bereiken? Deze discussie vindt niet plaats, maar wij gaan ijverig, onder de druk van Nederland en het Coho aan de slag. Het doet mij denken an de periode van minister president Miguel Pourier met IMF en Nederland.

Ik heb al eerder geschreven dat door braaf het landspakket uit te voeren wij niet zonder meer een resiliente samenleving worden. Tot dit inzicht is ook, één van de vaders van het landspakket, ex-premier Eugene Rhuggenaath gekomen, in zijn open brief (Naar een 'inclusive & resilient future', 2021).

Het landspakket adresseert niet de uitdagingen van dan de toekomst: de klimaatcrisis, ongelijkheid (of het omgekeerde, inclusie), food security, digitalisering, geopolitieke spanningen. Om maar een paar te noemen.

Om schokken te absorberen moet de economie weer gediversifieerd worden. Daar zegt het pakket weinig over. Welke sectoren? Ook het regeerprogramma spreek van het toerisme en indirect over de energiesector (Regering Curaçao, 2022). Ook moet het sociaal stelsel geïnnoveerd worden en geënt worden op moderne wetenschappelijke inzichten als universal basic income. Alleen over de hoogte van de onderstand en de vermeende lage bereidheid tot werken van de onderstandtrekkers.

Gelukkig spreek staatssecretaris van Huffelen ook over het klimaat, armoede en heeft zij ook de digitalisering van Nederland in haar portefeuille. Dat biedt kansen. Maar de uitnodiging de ex-premier om verder na te denken dan het landspakket wordt maar niet opgepakt; wij staren ons blind en bijten ons stuk op een vehikel dat op zichzelf ons nergens naar toe brengt.

Nu kan men inbrengen dat het parlement het wetgevend orgaan is en zich richt op de concept rijkswet Coho, en dat is ook zo. En de rest dan? Is dit de manifestatie van het gebrek aan denkcapaciteit? Wij zijn behoorlijk laat met deze discussie. Feit is dat governance en bestuurskunde nauwelijks voet aan de grond hebben gekregen.

References

Naar een 'inclusive & resilient future'. (2021, december 8). Antilliaans Dagblad, pp. 10-11.

Regering Curaçao. (2022). Regeerprogramma Curaçao 2022 – 2025; Op weg naar herstel en een beter[e] kwaliteit van leven voor het volk. Willemstad: Regering Curaçao.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page